Psikoloji Nedir? Psikologların Görevleri Nelerdir?

Psikoloji kelimesi , hayati nefes / insan ruhu anlamına gelen Yunanca psişe kelimesinden gelir (Yunan tanrıçası Psykhe'den, ruhun tanrıçası). Amerikan Psikoloji Derneği (APA), psikolojiyi basitçe insan aklının ve davranışının incelenmesi olarak tanımlar. Psikoloji, insan deneyiminin tüm yönlerini kapsar ve psikoloji çalışması, davranışı anlamada yer alan tüm unsurları ve daha kesin olarak davranışı motive eden faktörleri kapsar.

Psikoloji, zihinsel süreçlerin, davranışların ve ikisi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Psikolojideki zihinsel süreçler, diğerleri arasında öğrenme, motivasyon, akıl yürütme ve duygu ile ilgilidir. Başka bir deyişle, psikoloji çalışması, ister tek başına ister diğer insanlarla veya çevreyle etkileşimde bulunurken, insanların nasıl düşündüğünü, hissettiğini, öğrendiğini, etkileşime girdiğini, algıladığını ve anladığını öğrenmeyi içerir.

Psikoloji, hem doğuştan gelen faktörlerle ve doğa yasalarıyla uyumlu ilkel dürtülerle ilgilenen bir doğa bilimidir hem de davranışların, duyguların ve düşüncelerin ve bunlara katkıda bulunan çevresel faktörlerin incelenmesiyle ilgili bir sosyal bilimdir.

Psikoloji Alt Dalları

 • Deneysel Psikoloji
 • Fizyolojik Psikoloji
 • Sosyal Psikoloji
 • Psikometrik Psikoloji
 • Klinik Psikoloji
 • Danışmanlık Psikolojisi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Gelişim Psikolojisi
 • Siyaset Psikolojisi
 • Spor Psikolojisi
 • Adli Psikoloji

 

Psikolog Nedir?

Psikologlar, insan davranışları üzerine çalışmaları, kişilerarası ilişkiler, halk sağlığı, suç ve terörizm, eğitim, ekonomi ve sağlık hizmetleri ile ilgili birçok güncel sorunu ele almaya yardımcı olan bilim adamları, araştırmacılar, terapistler ve klinisyenlerdir. APA'ya göre, psikoloji sağlık, zindelik ve bireysel ve organizasyonel etkililikte büyük bir rol oynar.

En basit ifadeyle, bugünün psikologları çeşitli rolleri:

 

 • Temel ve uygulamalı araştırma yapma
 • Topluluklara ve kuruluşlara danışman olarak hizmet edinme
 • İnsanları teşhis ve tedavi etme
 • Zeka ve kişiliği test etme
 • Danışanla terapötik bir oluşturma
 • Gizliliği koruma

Psikologların Genel olarak Çalıştığı Rahatsızlıklar

 • Bağımlılıklar
 • Otizm
 • Bipolar bozukluk
 • Zorbalık
 • Yeme bozuklukları
 • Etik
 • Nefret suçları
 • İnsan hakları
 • Çocuklar ve medya
 • Lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transseksüel
 • Yarış
 • Sosyo-ekonomik durum
 • Gençler
 • Stres
 • Şiddet

 

 

 

 

 

Psikoloji Nedir? Psikologların Görevleri Nelerdir?

Coronavirus (Covid-19)

 • 99,432,316Coronavirus Vaka Sayısı
 • 2,132,345Ölü Sayısı
 • 25,803,398Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 18:10

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar