SULTAN I. KILIÇARSLAN’IN MEZARI SİLVAN İLÇESİNDE OLDUĞU TESBİT EDİLDİ

SULTAN I. KILIÇARSLAN’IN MEZAR YERİ TESPİTİNE İLİŞKİN

BASIN AÇIKLAMASI

12 OCAK 2021 – SİLVAN/DİYARBAKIR

 

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan’ın Silvan’daki mezar yerinin tespiti için Dicle Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ’untalimatları doğrultusunda bir komisyon oluşturuldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ’ın başkanlığındaki komisyonda Prof. Dr. İrfan YILDIZ, Doç. Dr. Oktay BOZAN, Doç. Dr. Aytaç ÇOŞKUN ve Dr. Öğr. Üyesi M. Salih ERPOLAT yer almaktaydı. Komisyon ilk olarak tarihî kayıtları inceleyerek mezar yerini tespitini yapmaya çalıştı. İkinci olarak 01/10/2020 tarihinde Rektör Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ öncülüğünde Silvan’a gelerek Silvan’daki tüm mezarlıkları ve yatırları yerinde inceledi, kitabeler okundu, bu konuda bilgisi olan kişilerin bilgisine başvuruldu. Gerek tarihî kayıtlar ve gerekse de konuya ilişkin bilgi sahibi kişilerin bilgileri doğrultusunda Boşat Kapısı’nın karşısında bulunan Orta Çeşme (KaniyaNavin) Parkı’ndaki iki mezarın üzerinde araştırmalar yoğunlaştırıldı. Tarihi kayıtlara göre Sultan I. Kılıçarslan 1107 tarihinde Habur nehri yakınlarında Selçuklu emiri Çavlı ile girmiş olduğu mücadeleyi kaybetmiş ve nehirden geçerken boğulmuştur. Sultan Kılıçarslan’ın cesedi dönemin Meyyafarikin (Silvan) yöneticisi ve atabeyi olan Humartaş Süleyman tarafından Silvan’a defnedilmiştir. Daha sonraki süreçte kızı Saide Hatun da 1135 yılında babası Sultan I. Kılıçarslan’ın yanına defnedilmiştir. Bu nedenle Orta Çeşme denilen yerde tespit edilen iki mezar için 01/01/2021 tarihinde kazı yapılmaya başlandı. Sekiz gün aralıksız devam eden kazı neticesinde tarihi kayıtlara ve beklentilerimize uygun olarak iki mezara ulaşıldı. Antropologlar tarafından yapılan incelemelerde mezarlardan çıkan kemiklerden birisinin erkek diğerinin ise bir kadına ait olduğu tespit edildi. Erkeğin 30 yaş ve üzerinde kadının ise 40 yaş ve üzerinde olduğu görüldü. Bu yaş oranları tarihî kayıtlarla örtüşen niteliktedir. Bunun yanı sıra mezardan çıkan kitabe parçası ve süsleme tekniği Selçuklu dönemine aittir. Böylece Sultan I. Kılıçarslan’ın mezar yerinin tespiti amacıyla oluşturulmuş olan komisyonun çalışmaları sonuçlanmıştır. Anadolu’nun İslamlaşmasında ve yurt edinilmesinde önemli bir yere sahip olan ve İslam dünyasına yönelen Haçlıları püskürterek Anadolu’nun vatan olmasına vesile olan şahsiyetlerden birisinin mezar yerinin tespit edilmiş olması çok önemlidir.

Bu vesileyle konuyu gündeme getiren sayın valimiz Münir KARALOĞLU’na, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ’a, Silvan Kaymakamlığına, Silvan Belediyesine, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Diyarbakır Müze Müdürlüğüne, gazeteci Efendi BARUTÇU’ya, yaş ve dönem tespiti konusunda katkı sunan Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Ayşe Acar ve Dr. Çağdaş Erdem’e, çalışmalara katkı sunan Mehmet KURTARICI’ya ve alanın güvenliğini sağlayan emniyet görevlilerine teşekkür ederiz.

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SULTAN I. KILIÇARSLAN’IN MEZARI SİLVAN İLÇESİNDE OLDUĞU TESBİT EDİLDİ

Coronavirus (Covid-19)

  • 95,211,861Coronavirus Vaka Sayısı
  • 2,035,722Ölü Sayısı
  • 25,212,342Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 21:30

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar