Absürdistan’da Memokrasi!

 

 

Kendi kendini eskiten bir dost…

Ya da eskiden dost olduğunu sandığım bir zat-ı muhterem, bugünkü köşesinde şöyle yazmış:

“Gelişmiş Batı demokrasilerinde ‘birey’ siyasi partiden daha değerlidir.
  Doğu demokrasilerinde ise önce parti gelir, sonra birey”

Ha?

***

Şu Doğu denilen coğrafyada demokrasiyle yönetilen kaç ülke var ki?

Doğu, yani Şark sözcüğü telaffuz edildiğinde akla “Müslüman ülkeler” gelir.

Şöyle bir düşündüğümüzde görüyoruz ki, demokrasiyle yönetilen tek Müslüman ülke Türkiye idi…

O demokrasiye de bendeniz “topal demokrasi” diyordum…

Topal da olsa demokrasimiz, kendilerine Müslüman diyenler tarafından “iğdiş” edildi…

***

“Birey” bir hukuk terimidir.

Bir ülkede demokrasi varsa, hukuk da var demektir…

Hukuk varsa, birey de, bireyin hakkı da vardır…

Eğer demokrasiyi iğdiş etmişseniz; adaleti temin eden hukuku (yargıyı) da mesaneyle birlikte kökünden söküp çöpe atmışsınız demektir…

Böyle durumlarda, hukuk beklenen musluklardan kan ve irin akar!

***

Parti, partili, birey, vatandaş…

Meslek odaları…

Sivil toplum kuruluşları…

Hekimler, avukatlar, serbest meslek sahipleri…

Sendikalar…

İşçiler, memurlar…

Köylü, çiftçi…

Esnaf, tüccar, sanayici…

Sosyolojik bölünmüşlükler…

Din ve mezhep mensupları…

Bunlar, demokrasilerde ya da göstermelik demokrasilerde size ne ifade ediyorlar?

***

Biz, göstermelik demokrasinin penceresinden bakalım…

Seçime az bir süre kala:

“Sizler, başımızın tacısınız. Biz bu ülkeyi, kendimiz için değil sizler için uçurttuk!”

Seçim bittikten sonra:

“Sen kimsin yaa?!”

***

Uçurttukları yer uçurum…

Hele yiğitlik yapmaya kalk, azıcık aykırı duruş sergile; seçilmiş olsan dahi, bizzat birinci ağızdan “Bedelini ağır ödeyecek” tehdidine maruz kalırsın…

Sözünün eridir; ağır da ödetiyor gerçekten…

***

Sonra sen kalk “Şark Demokrasisi” diye ahkâm kes…

Olmaz mir-i azizim, olmaz…

Çünkü mücerrettir

Demokrasi - memokrasi yerine, gel şuna “absürdistan” diyelim…

Zira…

Şarkın değişmez gerçeği: İki dudağın arasından süzülen emirnamelerdir…

***

Çünkü…

Şarkta esas olan Hz. Hünkârdır…

Netice itibariyle müşahhastır da…

Pek bir münevveri de, kara cahili de, eli kanlı katili de görülmüştür…

Artık senin şansına hangisi düşmüşse…

Öp koy başının üstüne! 

Popüler Kullanıcılar