ŞİMŞEK, "Hayatın dinamikleri arasında sivil bir Ombusman görevini üstleneceğiz" dedi.

DİYARBAKIR'DA TOPLUMSAL MUTABAKAT DERNEĞİ KURULDU. İŞ ADAMI VE KAAAT İNSANI OLARAK BİLİNEN MAHMUT ŞİMŞEK'İN KURUCU BAŞKANI OLARAK OLUŞAN BU DERNEK TOPLUMSAL ALANDA HAYIRLI ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞINA İNANIYORUM. BASIN METNİ AŞAĞIDADIR. İNCELEMENİZ DİLEĞİYLE, ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN.

KAMUOYUNA ve BASINA:
Genel merkezi Diyarbakır’da olan TOPLUMSAL MUTABAKAT DERNEĞİMİZİN kuruluşunu siz değerli basın mensubu arkadaşların aracılığıyla kamuoyuna duyurmak için bir aradayız.
Dünya insanları sağlık, ekonomik ve hak ihlalleri kıskacında. Ülkemiz  ve özellikle kadim şehir Diyarbakır’ımız bu güncel durumdan nasibini almaktadır. Gerek iktidarın ve gerekse  muhalefetin siyaset ve siyasetçileri bırakın kendi aralarında, yerelde ve genelde halkla olan ilişkilerinde bile barışık oldukları söylenemez. Tüm siyasetlerin halkı kendince yönlendirdiği karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Demokratik birlik yerine, adeta bölünmeye çağrı yapan yapana. Bereket versin Türkiye halkları arasında tabanda çözümsüz görünen, umutsuzluk ihtiva eden bir durum yoktur.
Bizler TOPLUMSAL MUTABAKATI savunanlar, şu ya da bu siyasetin değil, sivil demokrasi ve eşitliği güçlendirmek için, şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin istikrar ve huzuruna toplumsal mutabakatla katkı sağlamak için bir araya geldik. İnsani ve rahmani değerlere ve bu değerleri yaşatmak ve yaşamak isteyenlere yaklaşımımız her zaman açık ve net olacaktır. Yaşadığımız  yerin siyaseti, ticareti, ekonomisi, sanayisi, kültürü, eğitimi, sağlığı ve sosyal adaleti üzerinde araştırmalarımız ve elbette sözümüz olacaktır. Bu konularda öncelikle sivil bir Ombudsman olmaya özen göstereceğiz. Sorunların ve ortamların iyileştirilmesinde olanakların ve adaletin tecelli etmesinde yerel ve genel yönetenlerle diyalog içinde olacağımız kadar, çözüm ve uzlaşı sağlamada yönetenlerin yanlış, hukuksuz uygulamalarına karşı duran, ikaz eden ve illa eşitlik için adaletli bir diyalog diyen, sivil baskı gücü olacağız.  Bu nedenle Toplumsal Mutabakat için tüm düşüncelere eşit mesafede durmaya ilkesel özen göstereceğiz.  İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlali hiçbir gerekçe ile savunulamaz diyoruz. Ulusal ve uluslar arası toplumsal hak ve özgürlükleri için her insanı eşit ve aynı haklara sahip biliyoruz. Bu anlamada toplumsal mutabakat için sivil demokratik işbirliği yapmak ve sivil demokrasiyi güçlendirmeyi esas almaktayız.
Çok partili döneme geçişten bu yana ülke genelinde Stk’ların ideolojilere ve siyasetlere göre duruş sergilemesi körüklenmektedir. Zihnimizin toplumsal fay hatlarında oluşturulan med-cezir ortamlarıyla aidiyet değerlerimiz üzerinde kışkırtmalar yapılarak, bölünmeye davetiye çıkarılmaktadır. Bu durum da bizleri fazlasıyla üzmektedir. Bu nedenle bizler, huzurunuzda TOPLUMSAL MUTABAKATI hedefleyen arkadaşlar mesleklerimiz gibi, görüşlerimiz de ayrı fikirler oluştursa da bir arada yaşamayı ve konuşabilmeyi zengin bir farkındalık, zorunlu bir mutabakat olarak gördük ve bu nedenle bir araya geldik. Şu farkımız her zaman olacak; Siyaset ve siyasetçilerin bizi yönlendirmesine şüphesiz izin vermeyeceğiz. Ama ülkemiz ve halkımız için onları etkileyen, onlara yaşamın her alanında yol, yordam öneren, sivil aydınlatma ışığı olacağız. Siyasetlere yol sormayacağız, ama onlara demokrasi yolunu, yordamını önereceğiz. Biz toplumsal mutabakatçılar olarak şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin toplumsal sorunlarını bireyden, meslek gruplarından ve halk kesiminden araştırarak öğreneceğiz ve toplumsal çözüme adaletli katalizör olmaya çalışacağız.
“Özgür yaşam için özgür düşünce” ikliminin olması bir zorunluluktur. Toplumsal barış ortamının yeşermesi ile de sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle ülkede ileri demokrasi yolunda yol işaretlerinin sivil ışığı olmaya çalışacağız. Bu ışığı devamlı görünür tutmanın öyle kolay olmadığını biliyoruz. Sivil toplumsal mutabakatı sağlamak için şiddet yanlısı olmayan, ideolojik saplantıya kapılmayan her sivil ya da yarı resmi DKK(demokratik kitle kuruluşu), STK(sivil toplum kuruluşu) ve Vakıflarla birlikte çalışmaya özen göstereceğiz. Halkı bilgilendirmede yerel ve genel yönetimleri uyarı ve ikaz politikalarımız, panel, plenum, konferans, yüz yüze görüşmeler ve araştırmalarla olacaktır. Şehrimizde ve ülke genelinde sivil bir ombudsman platformunun oluşmasını ayrıca hedefliyoruz.
Kurucular kuruluyla huzurunuzda bulunan Toplumsal mutabakat derneği sivil demokrasimizin güçlenmesini sağlamaya çalışan dürüst bir renk, pozitif bir güç ve demokrat bir ses olacaktır. Toplumsal Mutabakat Derneğinin İlk basın toplantısını onurlandırdığınız için arkadaşlarım ve şahsım adına hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılar sunarım.  
Kamuoyuna saygı ile duyurulur…
 
                                                                                                                                          
                                                                              Toplumsal Mutabakat Derneği  
                                                                                    Kurucular Kurulu adına
                                                                                            Genel BAŞKAN
                                                                                            Mahmut Şimşek
 
 
 
 
Tlf:0-532-3230521
e mail: toplumsal mutabakat@gmail.com
Adres: Dicle sokak Artukoğlu apt. Kat:3 No:10 (Ofis Camii karşısı) Yenişehir-Diyarbakır

ŞİMŞEK, "Hayatın dinamikleri arasında sivil bir Ombusman görevini üstleneceğiz" dedi.

Coronavirus (Covid-19)

  • 198,320,811Coronavirus Vaka Sayısı
  • 4,229,747Ölü Sayısı
  • 14,943,999Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 21:50

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar