Türkiye Yarışta 19 Şubat: Bir şeyi veya bir kimseyi övmek için yazılmış şiirlere ne ad verilir?

Bugün 19.30'da 7000 TL Ödüllü yarışmamıza hepinizi bekliyoruz.
Bir şeyi veya bir kimseyi övmek için yazılmış şiirlere ne ad veriliyor biliyor musunuz?
Cevap: Methiye
Methiye, edebiyatta bir kimseyi veya bir şeyi övmek için yazılmış şiirlerdir. Methiyeler, genellikle padişahları, sadrazamları, devlet ileri gelenlerini ve din büyüklerini övmek için yazılan kasidelerdir. Ancak kaside şeklinden başka nazım şekilleri ile söylenmiş methiyeler de vardır.

#türkiyeyarışta

Türkiye Yarışta 19 Şubat: Bir şeyi veya bir kimseyi övmek için yazılmış şiirlere ne ad verilir?

Popüler Kullanıcılar

}