Prof. Dr. Naki Erdemir: HAK ve KARDEŞLİK PLATFORMUNUN İNSANLIK ANLAYIŞI

HAK ve KARDEŞLİK PLATFORMUNUN İNSANLIK ANLAYIŞI

Eğitim ve öğretim temel amacı kendi medeniyetimizin insanını, insanımızı yetiştirmektir.

İnsanın maddi ve manevi iki yönü vardır. Bunun biri eksik olduğunda dengesizlik meydana gelir. Tek kanatlı kuş misali uçamaz ve hayatı anlama ve anlamlı kılma noktasında zayıf kalır. Bu şekilde medeniyetimizin öngördüğü ideal insan modeli yetiştirilemez.

İnsanımız, bilgi, ahlâk ve idealce dünyanın en üstün insanı olmalıdır. Okullar, sadece öğretimin sağlandığı yerler olarak değil, aynı zamanda ahlâkça yüksek, üstün karakterli gencin eğitildiği yerler olarak düşünülmelidir.

Yurt ve millet sevgisiyle dolu, inançlı, merhametli, insanlık sevgisi taşıyan, hayvanlara eziyet etmeyen, onları koruyan, yaratıkların tümüne insanî bir gözle bakan, çalışkan, bilgili, çok yönlü, yeteneğinin kapasitesini sonuna kadar kullanan, teoride en derin, pratiğe de mümkün olduğu kadar en uyumlu bir genç yetiştirme, eğitim ve öğretim programının amacını oluşturmaktadır.

Bu genç, bu insan, hep tek tip ve tek boyutlu bir zihin ve ruh sahibi olacak şekilde yetiştirilmeyip, eleştiri, diyalog, insanca tartışma gibi aydın olmanın özelliklerini kullanmasını bilen, karşısındakinin hakkını teslim eden bir ahlâk ve maneviyat yapısına kavuşturulmuş olmalıdır.

Ruhu, zihni ve ahlâkı tam anlamıyla gelişmiş, bunlar arasında denge ve uyum sağlamış insan tipinin, medeniyetimizin geçmişte ideal örneklerini bolca sergilediği insanımızın çağdaş bilim, teknoloji ve sanat imkânlarıyla da donatılmış yenisini ortaya koyma demektir. Bu eğitim ve öğretim anlayışını uygulamaya koymalıyız.

Modern dünyanın insanı bir kaynak, meta, nesne olarak tanımlanmasına rağmen tüm yaratılmışların en üstünü olan bir varlık olarak kabul ederiz.

Kutsal metinlerde insanlık bir aile olarak kabul edilmiş ve insan olmak itibarıyla aralarında hiçbir farkın bulunmadığı, ırk, renk, dil farkının, üstünlük-aşağılık sebebi olmadığı, yaratılış itibarıyla insanların aralarında bir farkın bulunmadığı belirtilmiştir.

İnsanlığı felakete götüren en büyük hastalıklardan birisi ırkçılıktır. Tarih, bunun kanlı örnekleriyle doludur. Onun içindir ki yüce dinimiz İslam, ırkçılığı en keskin ve şiddetli vurgularla reddetmiş, onu lanetlemiştir.

Irkçılık; kişinin, kendi soyunu, kabilesini ve ırkını diğer ırklardan üstün görmesi, diğerlerini ise hakir görmesi halidir. Irkçılık, fertler ve toplumlar arasında kin, haset, husumet ve düşmanlık duygularını yeşertir. Milli birlik ve beraberliği, din kardeşliğini, sosyal dayanışmayı ve kaynaşmayı bozar. Fertler, kabileler ve toplumlar arasında fitne ve tefrikanın çıkmasına, toplum huzurunun ve barışının bozulmasına; terör, anarşi, kargaşa ve hatta iç savaşların çıkmasına sebep olur.

Birlik-beraberlik, iç huzur ve barışın bozulmasının tabii sonucu olarak ekonomik gelişme ve maddi kalkınma durur.

Ekonomisi çöken, maddeten ve manen zayıflayan ve gerileyen bir millet, diğer milletlerin hâkimiyetine girer, hürriyet ve bağımsızlığını kaybederek sömürge durumuna düşebilir.

Kısaca; ırkçılık, bir milletin inkırazına ve yok olmasına sebep olan bir illettir. Irkçılığın panzehiri insan sevgisidir. Birlik ruhunu ikame eden ruh bunda saklıdır.

Gerçek kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu ancak böyle bir sevgiyle kalplere nakşedilebilir.
Böylece olgun bir insan vatanını, yüce milletini, kutsal değerlerini ve içinde bulunduğu toplumu sever ve sevmelidir.

Bilindiği gibi, vatan sevgisi fıtridir. Canlılar da kendi ördükleri yuvalarını severler. Çünkü onların vatanı da yuvalarıdır.

Medeniyetimizin insanı; yeri geldiğinde feragat yapmayı, yeri geldiğinde fedakârlık göstermeyi, yeri geldiğinde de vuku bulan olaylara ferasetle bakmasını bilen sevgide cömert, saygıda kusur etmeyen vefalı insandır.

Kısaca Hak ve Kardeşlik Platformu özetle; “feragat” zırhıyla donanmış, “fedakârlık” etmekten geri durmayan sevgide seçici, saygıda cömert, her açıdan gelişmiş bir Yeniden Büyük Türkiye idealine sadık olan, “ferasetli” ve “vefalı insanların Platformudur.

Prof. Dr. Naki ERDEMİR, HAKK-DER GENEL BŞK.

Prof. Dr. Naki Erdemir: HAK ve KARDEŞLİK PLATFORMUNUN İNSANLIK ANLAYIŞI

Coronavirus (Covid-19)

  • 244,995,614Coronavirus Vaka Sayısı
  • 4,973,730Ölü Sayısı
  • 17,929,920Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 17:03

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar