Prof. Dr. Naki Erdemir: ZAM YAĞMURU NEDEN?

ZAM YAĞMURU NEDEN?

Vergileri yükselterek, dışardan satın aldıklarımıza her gün zam yaparak ekonomiyi düzeltmemiz, doları düşürmemiz, dolar karşısında TL’nin değer kaybetmesini önlememiz mümkün değildir.

Üretime dayalı iktisat sistemi kurmanız gerekir.

Paranın eşitliğini belli bir mala dayalı olarak değil, paranın dolaşımı ve varlığı ile mal ve hizmetin varlığını denkleştirmek durumundayız.

Etkileşimli bir denklem kurarak bunu sağlayabiliriz. Bu denklemi tabanda, yani mikroekonomi sistem güçlendirilerek oluşturulmalı. Kısaca buna Taban İktisad Sistemi denilebilir.

Üretim yaparken katma değeri yüksek olan ürünlere ağırlık verilmelidir. Reel iktisadı dikkate almadıktan sonra ne yapılabilir. Çünkü reel iktisad fiilen üretimin yapıldığı alandır.

Bir kez mikroekonomi ve makroekonomi arasındaki ilişkiyi çok iyi kurmanız gerekir.

Mikroekonomi; bireylerin günlük yaşam içinde üretim, tüketim, bölüşüm, yatırım, tasarruf gibi alanlardaki davranışlarını anlamaya ve analiz etmeye çalışır. Ayrıca mikroekonomi fiyat teorisi ve kaynakların rasyonel kullanımıyla da ilgilenir.

Makroekonomi, enflasyon ve işsizliğin nedenleri, parasal/mali politikalar, ekonomik büyüme, ülkeler arasındaki yaşam standardı ve ekonomik büyüme farklılıklarının sebepleri, uluslararası ticaret ve küreselleşme, hükümet borçlanmasıyla ilgilenir ve ekonomiyi bir bütün olarak ele alır.

Tüm hesaplar makroekonomi üzerine kurulmuştur. Mikroekonomisi olmayan makroekonomi ayakları, temelleri yere basmayan havada gökdelen inşa etmeye benzer.

Mikroekonomiyi ayağa kaldırmadan makroyu nasıl sağlayacaksınız. Mikroekonomi üzerinde tonlarca yük bulunan bir masanın ayakları mesabesindedir.

Atılması gereken adım bölgesel olarak, bütün bölge ülkelerinin katılımına açık olacak şekilde yeni bir para birimini tanımlamak ve ortak merkez bankası kurmaktır.

Her ülkenin merkez bankası, doğrudan dakika dakika ortak merkez bankasıyla iltisaklı olmalıdır. Bunun, temelde değeri kendinden menkul paralar üzerinden yapılması gerekir.

Transfer kolaylığı açısından da itibari paralar, ölçeği kesinlikle bozmayacak şekilde kullanılabilir. Bu bir nevi çift para sisteminin bölgeye yaygınlaştırılması anlamına da gelir. Bu konularda adil ve şeffaf olmak hem ülkemizi hem de insanımızı güçlendirir. Olması mümkün değildir diyenlere Eruo’ya bakınız derim.

Ama bunları yapmak içinde öncelikle yapılması gereken şudur; Öncelikle ülkemizde para üretimi adil ve şeffaf bir mekanizmaya oturtulmalıdır. Mevcut Borca Dayalı Para Sistemi yeniden yapılandırılmalıdır. Bu yapılandırma "çift para sistemi" esasına göre yapılmalıdır. Çift para sistemi "mal paralar ile itibari paralar"ın birlikte formüle edildiği bir sistemdir. Akabinde, ihtiyaç olan mal ve hizmetlerin hareketliliğini rahatlıkla gerçekleştirecek kadar paranın piyasada varlığını temin edecek bir model oluşturulmalıdır. Tabi ülkemizin bütün borçlarını tasfiye edecek şekilde bir çalışma süreci başlatılması gerektiğini de unutmamak lazım

Ortak para birimi ve ortak merkez bankası kurulursa bölgesel güç olur küresel güçlere teslim olmaktan kurtulabilir. Akabinde yeni bir küresel güç haline gelinebilir ve böylece Yeniden Büyük Güçlü Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurulabilir.

Prof. Dr. Naki ERDEMİR

Prof. Dr. Naki Erdemir: ZAM YAĞMURU NEDEN?

Coronavirus (Covid-19)

  • 261,373,683Coronavirus Vaka Sayısı
  • 5,212,961Ölü Sayısı
  • 20,085,087Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 08:25

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar