Mehmet Bozkurt: TARİHİMİZDE BİLİNMEYEN İHANETLER..!

♦️ TARİHİMİZDE BİLİNMEYEN İHANETLER..!

● Şu ihanete bakınız? Türk Dil Kurumu'nun başında 45 yıl Agop Martayan..! Cumhuriyet’in dil politikalarının baş uygulayıcısıydı Agop Martayan! Bunun için çok uğraştı. Kendisine ve mesleğine uygun Dilaçar soyadı verildi. Önce Agop Dilaçar olmuş, sonra adını A. Dilaçar olarak kullanmıştır.
22 Eylül 1932 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen Türk Dili Konferansı’na Agop Martayan davet edilir ve 1934 yılında Türk Dil Kurumu'nun Başuzmanı olarak atanır. Yabancı sözcüklerin kökünü açmada uzman olduğu için kendisine "Dilaçar" soyadı verilir..!
Agop Dilaçar, Türk Dil Kurumu Başuzmanı, yani Başkanı olarak 45 yıl görev yaptı. Türk diline en büyük ihaneti yaparak görevini tamamladı..!

● 7 Mart 1933 TDTC Genel Merkez Kurulu toplanır. Arapça ve Farsça'dan gelen kelimelere savaş açılır, yerlerine yeni "tilcikler" konması için karar alınır.
Valide yerine doğurgaç,
Baba yerine Doğurtgaç,
Aşevi yerine Otlangaç,
Belediye için Uray,
Mebus için Saylav,
Sanat için Dorut gibi ucube bir çok kelime dayatılır ki, milletimiz bu rezilliğe Agopça der..!?
Üstad Necip Fazıl Kısakürek bu kelimeler için diyor ki:
"Ya bunlar Türkçe değil, ya da ben Türk değilim!"
Agop Dilaçar'in 1979 tarihinde ölüm haberini veren TRT kendisini Adil Açar diye sunmuştur..!

● Ve
● Diğer bir ihanete bakınız..!?
Türk Dil Kurumu Üyesi bir Yahudi'dir..! (!)
5000 yıllık tarihi mazi ve 623 yıllık Osmanlı mirası bir Yahudi'ye teslim edilmiş..!?
Munis Tekinalp takma adlı Moiz Kohen, Türk Dil Kurumu üyeliğine atanır..!
Munis Tekinalp takma adlı Moiz Kohen kimdir?
Moiz Kohen (1883-1961), Selanik’te Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası bir Haham idi, kendisi de Haham eğitimi aldı. Masonluğa girdi.
Sürekli Türklüğü öne çıkaran, Kemalizm'e vurgu yapan, İslam’ın emri olan Şeriat'a "kahrolsun!" diyen, Halifeliğin ve Padişahlığın kaldırılmasını savunan ve sonunda Fransa’da Yahudi mezarlığına gömülen bir Yahudi'dir.
Tarih meraklıları, araştırmaları sırasında, bazan adı duyulmamış birilerinin, beklenmedik yer ve zamanlarda, görünüp görünüp kaybolduklarını fark ederler..! Sonra kısa yahut uzun bir sessizlik ve umulmadık bir yerde yeni bir çıkış! Daima tanınmış isimlerin yanında ve önmeli olayların içinde, ortaya çıkıp çıkıp kaybolan veya bazan da devamlı bulunsalar da, arka planda sessiz ve silik duran bu şahıslar, acaba kimdirler, ne yaparlar, ne isterler..!? İşte bunlardan birisi de Moiz Kohen denilen sinsi ajandır..!
Tekinalp ve Munis Tekinalp imzalarıyla "Türkçülük" yapan, önce Ziya Gökalp'a ve İttihatçılara tesir eden, sonra Kemalizm'in Avrupa’da tanıtılmasıyla görevli kılınan, bu maskeler altında bütün Anadolu’yu bir "Siyon Yurdu" yapmayı hedef alan, Yahudi asıllı Moiz Kohen, bir Türk adı takınarak Selanik ve İstanbul’da neler yapmış, neler yazmıştı..!? Türkçülük ve Kemalizm davası güderken, İslam'a ve Müslümanlara nasıl saldırmış, milli ruhu zehirleyen telkinlerini nasıl rahatça yayınlamıştı..!?

Bu sorularin cevabını bulabilmek için Munis Tekinalp takma adlı, Yahudi Moiz Kohen’in faaliyetlerini ve kitaplarını mutlaka incelemeliyiz..!

● Kemalizm’i tanıtan çeşitli kitaplar ve yazılar yazdı. Halkevleri’nde konuşmalar yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bağlı bir yandaşı oldu. Mustafa Kemal’in kurduğu Türk Dil Kurumu üyeliğine seçilerek, 1928 tarihinde kendisi gibi "Yahudi" olan Nissim Masliyah ve Dr. Samuel Abrevaya ile birlikte "Milli Hars Birliği'ni" yani, "Ulusal Kültür Birliğini" kurdular. 1934 tarihinde ise yine kendisi gibi "Yahudi" olan Hanri Soriano ve Marcel Franco ile birlikte "Türk Kültür Cemiyeti'nin" kurucuları arasında yer aldı..! Çok ilginç değil mi? Yahudiler, "Türk Kültür Cemiyeti" kuruyorlar..!?

Tekinalp, Meşrutiyet'ten sonra, Yunus Nadi’nin çıkardığı, Rumeli gazetesi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin fikirlerini yayan İttihat ve Terakki gazetelerinde yazılarına devam etti. Bunlar Selanik’te çıkıyordu..!
● 1912 tarihinde İstanbul’a geldi ve  Selanik’te başladığı Türkçülük faaliyetlerine, artırarak burada da devam etti. Yazılarında kendi adını kullanmıyor, "Tekinalp" imzasını kullaniyordu..!
Moiz Kohen, asıl adını ancak bir kitabında ve birkaç yazısında kullanmıştı. Sayısı hayli kabarık olan eserlerinin çoğunda, "Tekin Alp" ve bazılarında da "Munis Tekinalp" takma adını kullandığı için, Türk okuyucuları kendisini Türk ve Müslüman zannetmişler ve bu Yahudi Musevi yazar tarafından aldatılmışlardır.
Tam bir ajan olan Murnis Tekinalp, bizim en önemli kurumumuzda tam yetkili..!?
Ve Tekinalp,1961 tarihinde Fransa’nın Nice şehrinde öldü ve oradaki Yahudi mezarlığına gömüldü.
Ateşi bol olsun inşaallah..!
Selam ve saygılarımla...

30.11.2021-Ankara
Mehmet Bozkurt, Eğitimci İlahiyatçı Araştırmacı Yazar

Mehmet Bozkurt: TARİHİMİZDE BİLİNMEYEN İHANETLER..!

Coronavirus (Covid-19)

  • 595,463,565Coronavirus Vaka Sayısı
  • 6,455,266Ölü Sayısı
  • 20,023,494Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 22:10

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar