CHP'Lİ YENİMAHALLE BELEDİYESİ'NİN İSLAM'A SALDIRISI

1- Batıkent İmamhatip Lisesi ve Camii'nin yapılmasını mahkemeye hangi hukuki gerekçelerle götürmüştür? 

2- Robert Koleji veya Özel Saint Micheal Fransız Lisesi, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, Amerikan Koleji, okul yapımı için Sayın Fethi Yaşar'ın kendisinden arazi istese aynı karşı tavrı onlara da gösterecek midir?

3- Yenimahalle Belediyesi'nin Müslümanlara karşı yaptığı bu haksızlık ve saldırısı, Türk Ceza Kanunu'nu hiçe saydığını göstermiyor mudur?  

4- Sayın Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi'nin Müslümanlar'ın ibadet özgürlüğüne ve dini eğitim alma haklarına yaptığı bu saldırısı TCK, Lozan Kararları, AHİM dünyadaki tüm din ve vicdan özgürlüğünü ihlal etmekte ve suç işlediğini biliyor mu? Çünkü, Din özgürlüğünün kapsam ve sınırlarının doğru belirlenmesi ve gerekli mevzuatın doğru şekilde düzenlenmesi için başta AİHS olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu diğer uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler tam anlamıyla yerine getirilmesi gerektği, bu anlamda 2004 yılında Anayasa’ya 90. madde ile eklenen “usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” Hükmü bu konudaki uluslararası standartları iç hukuk açısından belirleyici konuma getirdiğinden bilgisi var mıdır? 

5- Sayın Fethi Yaşar yine din hürriyetine karşı yapılan cürümleri kapsayan Türk Ceza Kanunu'nun 175, 176, 177 maddeleri ihlal ederek suç işlediğini farkında mıdır?

6- Yine Sayın Fethi Yaşar, Lozan Antlaşması'nın 38. maddesindeki Türkiye'de yaşayan herkesin, her inancın, her dinin kendi inanç sistemine göre serbestçe ibadet etmesini ihlal ederek suç işlediğinin, 

7- Ve yine Sayın Fethi Yaşar, Lozan Antlaşması'nın 37, 39, 40, 42 maddelerindeki dinsel eşitlik eşitlik açısından ibadet mabet tesis etme haklarını ihlal ederek, suç işlediğinin farkında mıdır? 

8- Yine ve yine CHP'li Sayın Fethi Yaşar,  Türk Ceza Kanunu'nun Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (m. 109), Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi Suçu (m. 112), Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Engellenmesi Suçu (m.113), İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu (m. 115), Ayrımcılık Suçu (m. 122), Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma (m. 123)  suçlarını işlediğinin farkında mıdır?

 


Coronavirus (Covid-19)

  • 60,001,552Coronavirus Vaka Sayısı
  • 1,412,348Ölü Sayısı
  • 17,156,723Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 00:25

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar