quetrivia 14 Mart Que ipucu : Dede korkut hikayelerinin özgün iki nüshası nerede bulunmaktadır?

Que 14 Mart ipucu sorusu yayınlandı
Günün ipucu sorusu
Dede korkut hikayelerinin özgün iki nüshası nerede bulunmaktadır?
Cevap: Dresden Kütüphanesi ve Vatikan Kütüphanesi
Dede Korkut Kitâbı (Dresden yazmasının adıyla: Kitāb-ı Dedem Ḳorḳud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân, Vatikan yazmasının adıyla: Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beğ ve Gayrı), Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destansı hikâyeleridir.On iki destansı hikâye ve bir önsözden oluşur. İçerdiği hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan birer sözlü gelenek ürünüdür. Hikâyeler kulaktan kulağa aktarıldığından dolayı gerçek hâlinin dışına çıkmıştır. XV. yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirildiği tahmin edilir. Oğuzların yaşam biçimlerinden, ekonomisine, inançlarından, giyinişlerine, beslenmelerinden içinde yaşadıkları doğaya kadar pek çok konuda bilgi sağlayan bir kaynaktır. Günümüze ulaşan iki el yazması nüshadan birisi Dresden Kütüphanesi’nde, birisi Vatikan Kütüphanesi’ndedir.

quetrivia 14 Mart Que ipucu  : Dede korkut hikayelerinin özgün iki nüshası nerede bulunmaktadır?

Popüler Kullanıcılar

}