Zonanın en değerli nedeni gerilim

Zonanın en değerli nedeni gerilim
Su çiçeği hastalığı sonrasında kimi hudut köklerinde uyku durumunda olan varisella zoster virüsünün çeşitli nedenlere bağlı olarak tetiklenmesi ile ortaya çıkan ve viral bir hastalık olan zona, 50 yaş üzerinde daha sık olmakla birlikte her yaşta görülebiliyor

İSTANBUL (İGFA) - Zona, ‘Varisella Zoster Virüsü’nün etken olduğu, çoklukla belli bir bölgeyle hudutlu veziküler lezyonlar ile seyreden sekonder enfeksiyondur.

80 yaş üzerindeki bireylerin yaklaşık yarısının ömrü boyunca en az bir defa zona geçirdiğini belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen, “Stres, diyabet, kortizon tedavisi üzere bağışıklığı baskılayıcı özellik gösteren ilaçların kullanımı, uzun periyodik (kronik) rahatsızlıklar, altta yatan bir kanser hastalığı bulunması, radyoterapi ve cerrahi teşebbüsler hastalığı tetikleyebilir. Zona sağlıklı bireylerde çoklukla muhakkak bir yerle hudutlu, daha az ağrılı olurken, yaşlı hastalarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış olan şahıslarda daha şiddetli seyreder” açıklamasında bulundu.

ATEŞ, BAŞ AĞRISI VE HALSİZLİK ZONA BELİRTİSİ

Zona hastalığının birinci başta ateş, baş ağrısı ve halsizlik üzere şikayetlerle kendini gösterdiğini vurgulayan Dr. Kübra Esen, “Zonanın çıkacağı bölgede evvel kaşınma, batma, bazen ağrı üzere olağandışı deri duyuları olur. Bu periyotta, kas ağrısı, kalp ağrısı, böbrek ağrısı, apandisit, migren üzere ağrıya yol açabilecek durumlarla karışabilir. Bu belirtileri takiben 3-5 gün içerisinde ağrılı ve ödemli kızarık kabarıklıklar oluşur ve kısa müddet sonra küme formunda küçük su kabarcıkları gelişir. Bu döküntülerde yanma hissi belirgindir” dedi.

10 GÜNDE AZALMAYAN BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURULMALI

Zona hastalığının teşhisinin genel olarak bu rahatsızlığa bağlı oluşan tipik lezyonların görülmesi, klinik belirtiler ve çeşitli testler ışığında gerçekleştirildiğinin altını çizen Dr. Kübra Esen, “Zona tedavisinde antiviral ilaçlar reçetelendirilir ve bu ilaçların kullanımını takiben lezyonların gerilemesi hızlanır ve ağrı hissinin denetimi sağlanabilir. Antiviral ilaçlar dışında oluşan ağrı ve ödem denetimi için antienflamatuar ilaçlara başvurulabilir. Uzun devirli ve şiddetli ağrı hissinde ise narkotik ağrı kesiciler, nöbet engelleyici ilaçlar ve cilt üzerine uygulanabilen anestezik ilaçlar tabipler tarafından reçetelendirilebilir. Antihistaminik kümesi ilaçlar zona hastalığında ortaya çıkan kaşıntının giderilmesinde tesirlidir. Zona hastalığı birkaç hafta içerisinde düzelme eğiliminde olan bir rahatsızlıktır. Tedaviye karşın 10 gün içerisinde belirtiler ve şikayetlerde bir düzelme olmaması halinde tabibe tekrar başvurulması gerekiyor” hatırlatmasında bulundu.