Hakkında
Sakarya ve İlçelerinden güncel haberler, gündem haberleri, son dakika haberleri, siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, teknoloji, yaşam, spor, sektör ve kültür-sanat alanlarındaki gelişmelere dair aradığınız tüm detaylı bilgiler duyurular, fotoğraf ve video galerileri https://sakaryamilat.com'da
 • Yaşadığı yer Türkiye
 • Şehir Adapazarı
 • Doğum tarihi 20 February
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu 01/04/2020 tarihinde Vali Ahmet Hamdi NAYİR Başkanlığında olağanüstü toplandı.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada ‘Çin’de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirus (Covid19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılması istenilmiştir. Daha önce alınan kararlara ek olarak pazar kurulacak günlerde pazar yerlerinin veya pazar kurulacak alanların (cadde/sokak/meydan vb.) aşağıda belirtilen esaslar dahilinde faaliyetlerini yürütmesi sağlanmalıdır.

Bu kapsamda;

1) Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecektir.

2) Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulacaktır.

3) Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilecektir.

4) Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacaktır.

5) Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanacaktır.

6) Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmasına; bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulacaktır ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılacaktır.

7) Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilecektir.

8) TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan temizlik personelleri 01.04.2020 tarihinden itibaren, il genelindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının temizliğinde çalışmak üzere Sağlık Müdürlüğü emrine görevlendirilebilecektir.

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

 

denildi.https://sakaryamilat.com/2020/04/02/guncel/il-hifzissihha-kurulu-yeni-kararlar-aldi/137630/sakaryamilat/

Devamını Oku
İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı

Belediye İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler 2 Nisan 2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yayınlanan yeni Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre;

MADDE 1 – 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Belediye tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınır. Belediyeler, Yönetmelik eki Ek-5 Atama İzin Formunu ve Ek-6 Personel Gider Oranı Cetvelini doldurarak izin talebinde bulunur. İzin verilmeyen kadrolar için duyuru ve sınav yapılamaz.

(2) Belediye, atama yapılacak boş itfaiye eri kadro sayıları ile bu kadroların sınıf ve derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemini; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususları son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile belediyenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet adreslerinde duyurur.

(3) Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurumsal internet adresinde de son başvuru tarihinden en az 30 gün önce duyuru yapılır.”

“(4) Sınav ilan duyuruları, üçüncü fıkrada belirtilen kurum tarafından kontrol işlemi yapıldıktan sonra yayımlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Başvuru sırasında; adaylardan EK-3’te yer alan başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti istenir.”

“(3) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilir.

(4) Atama yapılacak kadrolar için adayların başvurularını kısıtlayacak veya belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte özel şart belirlenemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KPSS puanlarının kontrolü ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 17 – (1) Belediyeler, kendilerine başvuran adayların T.C. kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının doğruluğunu ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol eder. Yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM’ye bildirilir.

(2) Atama yapılan kadrolara ilişkin unvan ve sayı bilgileri, göreve başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

(3) Ataması yapılarak göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgiler, söz konusu işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kurumun “Kamu e-Uygulama” sistemine girilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici ve eğitmen personelinin temel eğitimlerine ilişkin talepler Bakanlıkça toplanır. Eğitimler Bakanlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından birlikte hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İçişleri Bakanlığı denetim elemanları,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan Ek-5 Atama İzni Talep Formu ve Ek-6 Personel Gider Oranı Cetveli eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yayınlanan yeni Zabıta İtfaiye Yönetmeliğine göre;

MADDE 1 – 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişi aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”

“ı) Sınav: Belediyenin boş zabıta memuru kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, öğrenim düzeyleri itibariyle geçerliliği devam eden KPSS sonuçlarına göre yapılacak sıralama sonucu belirlenen adayların katılımı ile yapacağı yazılı veya sözlü sınav ile uygulamalı sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Belediye tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınır. Belediyeler, Yönetmelik eki Ek-4 Atama İzin Formunu ve Ek-5 Personel Gider Oranı Cetvelini doldurarak izin talebinde bulunur. İzin verilmeyen kadrolar için duyuru ve sınav yapılamaz.

(2) Belediye, atama yapılacak boş zabıta memuru kadro sayıları ile bu kadroların sınıf ve derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemini; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususları son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile belediyenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet adreslerinde duyurur.

(3) Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurumsal internet adresinde de son başvuru tarihinden en az 30 gün önce duyuru yapılır.”

“(4) Sınav ilan duyuruları, üçüncü fıkrada belirtilen kurum tarafından kontrol işlemi yapıldıktan sonra yayımlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Başvuru sırasında; adaylardan EK-2’de yer alan başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti istenir.”

“(3) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilir.

(4) Atama yapılacak kadrolar için adayların başvurularını kısıtlayacak veya belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte özel şart belirlenemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13/D maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Yazılı veya sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.”

“(2) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13/E maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü ile uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13/F maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13/F – (1) Yazılı veya sözlü sınav, bu Yönetmeliğin 13/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(2) Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(3) Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, uygulamalı olan ikinci bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

(4) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

(5) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(6) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyebilir. Asıl ve yedek aday listeleri de belediyenin internet adresinde ilan edilir ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KPSS puanlarının kontrolü ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 15 – (1) Belediyeler, kendilerine başvuran adayların T.C. kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının doğruluğunu ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol eder. Yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM’ye bildirilir.

(2) Atama yapılan kadrolara ilişkin unvan ve sayı bilgileri, göreve başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

(3) Ataması yapılarak göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgiler, söz konusu işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kurumun “Kamu e-Uygulama” sistemine girilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fırkası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve belediye idareleri tek başlarına, birkaçı bir araya gelerek veya birlikler vasıtasıyla zabıta amir ve memurlarının genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve daha üst kadrolara hazırlamak amacıyla eğitim programları düzenlerler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İçişleri Bakanlığı denetim elemanları,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan Ek-4 Atama İzni Talep Formu ve Ek-5 Personel Gider Oranı Cetveli eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

https://sakaryamilat.com/2020/04/02/guncel/belediye-itfaiye-ve-zabita-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/137612/sakaryamilat/

 

Devamını Oku
Belediye İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

'Elimizi Taşın Altına Koymalıyız'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç önderliğinde şehrimizde 2500 litre (2.5 ton) el dezenfektanı ve yüzey temizleyici dağıtıldı.

MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Aziz Öğütlü’yü makamında ziyaret etti. Ziyarette Ali Koç’un şirketi Koçkar Makina Kimya Sanayi A.Ş markası Wieberr’in el dezenfektanları ve yüzey temizleyicileri bağış yaptı.

Şehrimizde İl Sağlık Müdürlüğü dışında sağlık kurumlarına, sağlık ocaklarına, emniyet müdürlüklerine ve jandarmaya başta olmak üzere birçok kamu kuruluşuna destek olan MÜSİAD ve Wieberr aynı zamanda Türkiye’nin her yerine bayileri aracılığıyla dezenfektan ve yüzey temizleyici hibe ediyor.

Elimizi Taşın Altına Koymalıyız!

Konu hakkında konuşan MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun;

“Çok zor günlerden geçiyoruz. Bizler MÜSİAD olarak şehrimize nasıl faydalı olabiliriz, devletimize nasıl destek olabiliriz diye düşünüyor ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu günler elbet geçecek. Amacımız mümkün olduğunca az zararla geçirmek olacaktır. Bizler de MÜSİAD olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Yönetim Kurulu Toplantımızda dile getirdiğimizde üyelerimiz desteklerini esirgemedi. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ali Kardeşimiz ile birlikte İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Aziz Öğütlü’ye gelerek el dezenfektanlarını ve yüzey temizleyicilerini teslim ettik. Bugün dünyanın her yerine ihracat gerçekleştiren büyük bir marka Wieberr. Şehrine ve ülkesine bu denli faydasının olması bizleri gururlandırıyor. “

Destek Olmak Vazifemiz

MÜSİAD Sakarya Yönetim Kurulu Üyesi ve Koçkar A.Ş Yöneticisi Ali Koç ise “Bizler bu toprakların insanlarıyız ve ihtiyaç duyduğu zamanda destek olmak en büyük vazifemiz.

MÜSİAD üyeleri olarak elimizdeki tüm imkanları kullanmaya çalıştık. Kimimiz maske konusunda yardımcı oldu, kimimiz dezenfektan konusunda, hali hazırda bu ürünlerin imalatını yapmayan üyelerimizden de maddi destekler oldu. Bizler bugün birlik olmalıyız. Bugün ülkemize destek olmalıyız. Yarınlarımıza en sağlıklı şekilde ulaşabilmek için bu boynumuzun borcu” Cümlelerine yer verdi.

Sağlık Çalışanları Adına Teşekkür Etti

Düşüncelerini aktaran Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü;

“Sayın Yaşar Coşkun ve Ali Koç örnek bir davranış sergileyerek şu an belki bütün dünyanın problemi olan bir konuda, dezenfektan ve yüzey temizleyicileri sağlayarak bizlere destek oldu.  MÜSİAD’a ve Wieberr’e şehrimizdeki tüm sağlık çalışanları adına çok teşekkür ediyorum.

Türk milleti olarak devletimize ufak büyük her türlü yardımı yapmamız gerekiyor. Hiçbir yardım yapamasak dahi evlerimizde kalarak Covid19 virüsünün yayılma hızını kesmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca evde kalmaya, kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya çalışalım.” Dedi.

Görüşmeler sırasında sosyal mesafeden taviz vermeyen tarafların bu dikkati gözlerden kaçmadı. 

 

https://sakaryamilat.com/2020/04/02/guncel/elimizi-tasin-altina-koymaliyiz/137620/sakaryamilat/

Devamını Oku
'Elimizi Taşın Altına Koymalıyız'

Online emzirme danışmanlığı hizmeti başladı

SAÜEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği Emzirme Danışmanlığı Polikliniği, COVİD-19 nedeniyle evinden dışarı çıkmayan anneler için ücretsiz online danışmanlık hizmeti başlattı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsünde geçen yıl kurulan Emzirme Danışmanlığı (Laktasyon- Relaktasyon) Polikliniği Koronavirüs COVİT-19 tedbirleri kapsamında anne adaylarına ücretsiz online danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Emzirme Danışmanı Sultan Pekşen, bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin   0 544 475 59 50 nolu telefondan emzirme danışmanlığı almak için iletişime geçebilecekleri gibi, görüntülü veya yazılı mesaj tercihlerini belirttikleri mesajlarını whatsapp mesajıyla da bildire bileceklerini kaydetti. Verilen hizmetten hastanede doğum yapmış olmak veya takipli olmak şartı aranmadığı belirtilerek, online danışmanlığın anne sütü ve emzirme konusunda danışmanlık almak isteyen herkese açık olduğu ifade edildi.

Verilen hizmet ile ilgili yapılan açıklamada COVID-19 ile mücadele etiğimiz bu günlerde genel vücut sağlığı, bağışıklık sistemi ve vücut direncinin güçlü olmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtilirken, bununla birlikte bebekleri ve çocukları hastalıklardan nasıl koruyabiliriz? Bağışıklıklarını nasıl güçlendirebiliriz? Hastayken bebek emzirilebilir mi? Gibi soruların gündeme geldiği dile getiriliyor.  Anne sütünün bebeğin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimi için en ideal besin olmasının yanında içeriğindeki birçok biyoaktif bileşenle bebeği enfeksiyonlardan koruduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği kaydedildi.

Faydaları sadece bebeklik ve çocukluk döneminde görülmekle kalmayan anne sütünün, yetişkin hayatta da sağlıklı birey olarak devam ettiği ifade ediliyor. Bebeğin gerektiği kadar anne sütü almasının yetişkinliğinde hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, diyabet, astım gibi kronik hastalıklar ve obeziteye karşı koruyucu etkisi olduğuna dikkat çekiliyor. Bebek Dostu unvanına sahip Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından anne adaylarına verilen gebe eğitimleri ve emzirme danışmanlığı hizmetlerini bu süreçte aksamaması için online danışmanlık hizmetinin devreye girdiği ifade edilirken, acil durunlar dışında toplum olarak evde kalınması ve dışarı çıkılmaması gerektiği bir kez daha hazırlatıldı.    

 

https://sakaryamilat.com/2020/04/02/saglik/online-emzirme-danismanligi-hizmeti-basladi/137623/sakaryamilat/

Devamını Oku
Online emzirme danışmanlığı hizmeti başladı

‘Şimdi çetin bir imtihandayız’

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu belediye başkanlığının 1. yılında sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘Tam bir yıl önce sizlerin teveccühüyle Adapazarı’mızın yönetimini emanet aldık. Heyecanımız her zaman ilk fotoğrafımızdaki gibi oldu.

Hep birlikte  #AdapazarınıÇokSeviyoruz dedik, her meseleyi sizlerle birlikte ele alarak, çok yoğun ve gayretli çalışmalarla dolu bir yıl geçirdik. Şimdi çetin bir imtihandayız ve koronavirüs ile mücadeleyi de inanıyoruz ki en az hasarla atlatacağız. Daha güzel günlerde de yine hep birlikte olacak, o söz verdiğimiz projelerimizi hızla tamamlayacağız. Çünkü İNANCIMIZ VAR. Çünkü YAZACAĞIMIZ DAHA ÇOK HİKÂYE VAR’ dedi.

 

https://sakaryamilat.com/2020/04/01/siyaset/simdi-cetin-bir-imtihandayiz/137587/sakaryamilat/

Devamını Oku
‘Şimdi çetin bir imtihandayız’

Keleş, ekonomik önlem önerilerini sundu

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, ekonomik önlem önerileri kapsamında acilen en az 4 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gereklidir dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş yaptığı yazılı basın açıklamasında ‘Tüm insanlık olarak zor bir süreçten geçmekteyiz. Ülkemizde bu süreci en şiddetli şekilde yaşamakta. Bu sürecin doğru yönetilmesi adına Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak halkımızın ekonomik olarak da bu zor süreci atlatması için destek önerilerimiz şöyledir:

 • Acilen en az 4 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gereklidir.
 • Tüm çalışanlar Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ücretli izinli sayılmalıdır.
 • Devlet yıllık cirosu 1,5 milyon Tl altındaki tüm firmalardan Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait hangi ad altında olursa olsun tüm alacaklarından yıl sonuna kadar hiç işçi çıkarmamaları şartı ile vazgeçmelidir.
 • Devlet yıllık cirosu 1,5 milyon Tl üstündeki tüm firmalardan Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait hangi ad altında olursa olsun tüm alacaklarını yıl sonuna kadar hiç işçi çıkarmamaları şartı ile vade farksız 12 ay ertelenmelidir.
 • Devlet yıllık cirosu 1,5 milyon Tl altındaki tüm firmaların Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait banka kredi borçlarını kredi vade sonuna (eklenecek şekilde) ertelemelidir. Oluşacak vade farkı yıl sonuna kadar hiç işçi çıkarmamaları şartı ile devlet tarafından karşılanmalıdır.
 • Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ait kira borçlarından dolayı vatandaşların (şahısların) ve yıllık cirosu 1,5 milyon Tl altında olan tüm firmaların konut/işyerlerinden çıkarılamayacağı yönünde kanun çıkarılmalıdır. Bu borçlar için devlet garanti vermeli ve bu borçlar 3 yıl vadeli devlet tahvillerine bağlanmalıdır.
 • Devlet yıllık cirosu 500 bin Tl üstündeki tüm firmalara koşulsuz, düşük faizli ilk 6 ayı ödemesiz 60 ay vadeli (çalışan başına 5.000TL) kredi olanağı sunmalıdır.
 • Çiftçilerimizin istisnasız tüm borçları vade farksız olarak 12 ay süreyle ertelenmelidir.
 • Tüm temizlik ve temel gıda ürünlerinde KDV bizce süresiz (en azından yıl sonuna kadar) SIFIRLANMALI.
 • Tüm bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları yıl sonuna kadar yarım maaş alsın. Kesilen tutar önlemlerde kullanılmak üzere kurulacak fona aktarılsın.
 • İlk başta devlet kemer sıkmalı bu bir başlangıç olsun rant odaklı projeler iptal edilsin. Devlet 10 yıl vadeli bir kamu harcamalarını azaltma planı yapsın.
 • Devlet tarafından döviz üzerinden verilen tüm garantiler TÜRK Lirası’na çevrilmelidir. Hep konuşulan ama hiç dokunulmayan kamunun kiralık araçlarında azaltmaya gidilmelidir.
 • Halkın kemer sıktığı ekonomiler gelişemez bir ticari firma için en büyük teşvik ürettiğini en uygun dengeli fiyata satabilmesidir. Bu ekonominin temel mantığı olursa her dönem yandaşları kalkındırmanın yolu olan teşvikler yerine halkın alım gücünün arttırılması esas alınırsa ekonomi canlanır ve güçlenir’ dedi.

https://sakaryamilat.com/2020/04/01/siyaset/keles-ekonomik-onlem-onerilerini-sundu/137582/sakaryamilat/

Devamını Oku
Keleş, ekonomik önlem önerilerini sundu

“Bulaşıcılığı Önlemeliyiz”

Dünya genelinde etkili olan salgın konusunda bugüne kadar ülke genelinde alınan önlemler ile Sakarya özelindeki tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Kurulunun 2. Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

Salgınının yayılmasını engellemek amacıyla il genelinde uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken yeni tedbirlerin görüşüldüğü ve Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kurul üyeleri, İlçe Kaymakamları ve STK temsilcileri katıldı.

“Sahadaki Herkese Minnettarız”

Salgının yayılmasının önlenmesinde sosyal izolasyon ile sosyal mesafenin korunmasının çok büyük önem arz ettiğine değinerek konuşmasına başlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir,  “Öncelikle sahada büyük özveriyle çalışan tüm kurum, kuruluş ve STK temsilcilerimize, yerel yönetimlerimize, işletme sahiplerimize ve belirlenen kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

“Bulaşıcılığı Önlemeliyiz”

Üzerinde özellikle durulması gereken konuların başında bulaşıcılık geliyor. Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşlarımızın daha az temas etmesi ve çok önemli bir neden bulunmadıkça dışarı çıkmaması gerekiyor. Bu kurallara uyulmasına yardımcı olacak ortamın oluşturulması ve denetim konusunda kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte yerel yönetimlerimize kadar herkesin sürece daha fazla dâhil olması ve daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir.

“Her Yaş Grubu Riskli”

Gelinen noktada 65 yaş ve üstü ile kronik hastalarla birlikte her türlü yaş grubunun da risk altında olduğunun bilinmesi ve ona göre herkesin tedbirlere riayet etmesi lazım. Yalnızca haftanın belirli günleri değil, salgının yayılması önlenene kadar her gün aynı şekilde davranılmasında büyük fayda var. Bunu hem kendimiz hem de yakınlarımız ile çevremizdekilerin iyiliğini düşünerek yapmalıyız, yapmaya da devam etmeliyiz.

Devletimiz her konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor, vatandaşlarımızın da özellikle bulaşıcılığı önleme de üzerlerine düşeni yerine getirmelerini istiyoruz” dedi.

“Sağlık Teşkilatının Çalışmaları Görüşüldü”

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü’nün ilimizdeki son durum hakkında bilgiler verdiği toplantıda, pandemi planları çerçevesinde sağlık teşkilatının personel, hastane, tıbbi teçhizat ve sağlık personeli görevlendirmeleri hususları ele alınırken kurul üyeleri de tedbirler ile yapılan çalışmalara dair düşüncelerini paylaştılar.

“İlçe Kaymakamları İle Bir Araya Geldi”

Toplantı sonrası İlçe Kaymakamları ile de bir araya gelen Vali Ahmet Hamdi Nayir, ilçe bazında yapılan çalışmalar ve tedbirlere dair bilgiler alıp fikir alışverişinde bulundu.

 

https://sakaryamilat.com/2020/04/01/guncel/bulasiciligi-onlemeliyiz/137579/sakaryamilat/

Devamını Oku
“Bulaşıcılığı Önlemeliyiz”

‘Vatandaşlarımızın Dertlerine Çözüm Üretmeyi Sürdüreceğiz’

Adapazarı Kaymakamlığı, Adapazarı Belediyesi, ilçe kurumları, muhtarlar ve gönüllülerin ortak çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdüren , 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu. PTT Müdürlüğü işbirliği ile son olarak emeklilere maaşları evlerinde teslim ediliyor.

İhtiyaçlara Çözüm

Adapazarı Kaymakamlığı, Adapazarı Belediyesi, ilçe kurumları, muhtarlar ve gönüllülerin işbirliği ile oluşturulan, sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarların destekleriyle çalışmalarına devam eden Vefa Destek Grubu, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerine anında cevap vererek, ihtiyaçlarına çözüm bulmayı sürdürüyor. Gönüllü katılımlarla da çalışma ekibini genişleten organizasyonda oluşan birliktelik ve dayanışma, vatandaşlar tarafından takdir görüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak, PTT Müdürlüğü işbirliği ile emeklilere maaşları evlerinde teslim ediliyor.

PTT İle Maaşlar Evde Teslim

Vefa Destek İletişim Merkezi numaraları olan 112-155-156 hatlarını arayan risk grubundaki vatandaşların talepleri alınarak bölge ekiplerine haber veriliyor. Ekipler vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçları noktasında çözüm üretiyor. Emekli maaşlarının teslimi için de ekipler, PTT Bank, Adapazarı Belediyesi ve Emniyet Görevlileri eşliğinde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek çalışmaları neticelendiriyor.

Işıksu’dan Dayanışma Teşekkürü

Çalışmaların gayretle devam ettiğini aktaran ve sergilenen dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mız vefanın, yardımlaşmanın, bereket, kardeşlik ve dayanışmanın yurdudur. Kaymakamlığımız, ilçe müdürlüklerimiz, STK’larımız ve muhtarlarımızla çok güzel bir birliktelik sağladık. Vatandaşlarımızın konuya hâkimiyetleri ve yakın ilgileri de bizleri sevindiriyor. Gönüllü katılım için birçok genç kardeşimiz bizlere ulaştı. Her birine şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Risk grubunda belirlenen ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımlarına koşmaya devam edecek, Adapazarı Belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün aktif çalışmalarıyla da vatandaşlarımızın dertlerine çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Evlerimizde kalarak, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı’mızın belirlediği kurallara dikkat ederek dayanışma içerisinde morallerimizi güçlü tutarak bu süreçten en az hasarla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

https://sakaryamilat.com/2020/04/01/guncel/vatandaslarimizin-dertlerine-cozum-uretmeyi-surdurecegiz/137550/sakaryamilat/

Devamını Oku

Başkan Erdoğan İl Başkanlarına Seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla AK Parti İl Başkanlarına seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İl Başkanlarına yaptığı konuşmada;

‘Teşkilatlarımızdan alınan tedbirlerin, çevrelerindeki uygulanmasını yakından izlemelerini bekliyorum. Tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler derhal yetkili mercilere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır. Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül vermiş tüm kardeşlerimizin örnek ve öncü olması gerekiyor. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyale mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılmasını o derece çabuk kırarız.  Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Bilim insanlarımızın tavsiye ettiği, yönetim olarak bizimde hayata geçirdiğimiz tedbirlere riayeti en üst düzeye çıkarmalıyız.

Üretimin ve ihracattın devam etmesi konusunda da kararlıyız. Alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimlere yönelik çok ciddi destek ve erteleme paketleri açıkladık. Ayrıca Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyada toplanan paralar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Ümidimiz acımızdan büyüktür anlayışıyla bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlıyız.

81 vilayetimiz tamamında AK Parti olarak ulaşmadığımız ve gönlünü kazanmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır. Siz il başkanlarımız kendi şehirlerinizde bu hedefi gerçekleştirmek için yürüttüğümüz mücadelenin serdarlarısınız. İl Başkanı ne kadar iyi çalışır, ne kadar gayretli ve becerikli olursa teşkilatlarda o derece şevkle bu hedeflere sarılır. Bunu için sizlere çok büyük görevler düşüyor.

Bizler milletimiz kapısını seçimden seçime çalanlardan asla olmadık, olmayacağız. Yılın 365 günü ana kadememizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla milletimizin yanında olduğunu göstereceğiz ki sandık ortaya geldiğinde oyunu istemeye yüzümüz olsun’ dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Gerek şahsım gerek ilgili bakanlarımız gelişmeleri, alınan tedbirleri, milletimizden beklentilerimizi kamuoyuyla paylaşıyor. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. İhmaller ve ihlaller karşısında gereğini yapıyor. Amacımız ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Teşkilatlarımızdan bu kapsamda alınan tedbirlerin, çevrelerinde uygulanmasını yakından izlemelerini bekliyorum. Tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler derhal yetkili mercilere bildirilerek, önlem alınması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızı da kendilerinin, evlatlarının ve aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet etmeliyiz.”

“MİLLETİMİZDEN EVLERİNDEN ÇIKMAMALARINI RİCA EDİYORUM”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve AK Parti’ye gönül vermiş tüm vatandaşların, örnek ve öncü olması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Bilim insanlarımızın tavsiye ettiği, yönetim olarak bizim de hayata geçirdiğimiz tedbirlere riayeti en üst düzeye çıkarmalıyız. Her bir vatandaşımız, kendini gönüllü karantinada tutarsa, daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. Evde kalma, sosyal mesafeyi koruma, temizlik gibi hususlara dikkat edilmez ve salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelir.” 

Şimdilik şehirler arası ulaşımı kısmen sınırlandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, ihtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri devreye sokabileceklerini belirtti.

Sağlık, gıda, temizlik ve benzeri temel hizmetlerin kesintisiz şekilde yürümesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, eğitimi internet ve televizyon yolu ile uzaktan yürütmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kamuda ve özel sektörde mümkün olduğu kadar evden çalışma sistemine geçtiklerini anlatan Erdoğan, üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda da kararlı olduklarını, alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimlere yönelik çok ciddi destek ve erteleme paketleri açıkladıklarını anımsattı.

“TEŞKİLATIMIZIN TAMAMINI KAMPANYAYA KATILMAYA DAVET EDİYORUM”

Ayrıca “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını belirten Erdoğan, “Bu kampanyada toplanan paralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfılarımız aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.” dedi.

Erdoğan, “Ümidimiz acımızdan büyüktür.” anlayışıyla bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlı olduklarını söyledi.

Esasen bu tür kampanyalardan toplanan meblağların devlet olarak verdikleri desteklerin yanında çok küçük bir tutarı ifade ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Burada özellikle bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu anda bütün bu kampanyalar, sadece devletimizin yani Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir ve bunların takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz ve bunun yanında da yine aynı şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla yürütülmektedir.

Burada birçok belediyemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Buna da kimsenin hakkı yok ve yasalar da zaten buna müsaade etmiyor.”

“ŞU ANDA İKTİDAR OLARAK GEREKLİ UYARIYI YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli olanın rakamdan ziyade milletin zor günlerde birliğini, beraberlerliğini ve dayanışmasını göstermek olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: 

“Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün beraber olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, bugün hala siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış, ana muhalefetmiş, diğerleriymiş böyle bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız.” 

Şu anda iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak zorunda olduklarını ve bunu yaptıklarını dile getiren Erdoğan, kendisi ve kabine üyelerinin maaşlarından yaptığı bağışlarla başlayan kampanyanın iş dünyası, hayırseverler ve vatandaşlarca sahiplenildiğini anlattı.

“MUHALEFETİN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞININ DUYMASI LAZIM”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, birçok spekülasyonların yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu spekülasyonlarda, ‘devletin para toplamaya, devletin af edersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği’ gibi çirkin yaklaşımlar…  Şu anda devletimizin ülke genelinde yaptığı yatırımlar, tüm sağlık teşkilatlarımızla tüm içişleri teşkilatıyla jandarmamızla askerimizle yaptığımız yatırımlar, atmış olduğumuz adımlar rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunu da cevabını onlara verir. “

“YENİ HASTANELERİMİZİ AÇMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Bu noktada bütün hassasiyetleriyle tüm hastaneleri devreye soktuklarını anlatan Erdoğan, “Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi şehir hastanelerinin sayısı niye bu kadar az diye bunu konuşmaya başladılar. İşte bunlar ne denli ufuksuz olduklarını gösteriyor. Biz ise şu anda ardı ardına yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içerisindeyiz.” dedi.

Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışlarının süratlendiğini belirten Erdoğan, 29 Nisan’da İkitelli’deki şehir hastanesini açacaklarını, mayıs ayının sonunda da onun diğer etaplarını devreye sokacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete, kurallara riayet edeceği ve ikazlara harfiyen uyacakları konusunda güvendiklerini anlatarak, “Sokakları olabildiği kadar boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, imanın alametlerinden saydığımız temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu sıkıntılı dönemde fedakarca görev yapan sağlık personeli, güvenlik güçleri, gıda ve temizlik üretimi ile tedarik zincirlerinde görev yapanlara teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle de maske üretiminde okullarımızdan Milli Savunma Bakanlığımıza kadar sektörün içinde yer alan kurumlarımıza kadar, gerek N95 gerek diğer maske üretiminde yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Hem ülkemizde hem de birçok dost ülkelerin taleplerine de bu arada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla kalmıyoruz tulum üretiminde, eldiven üretiminde yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu konuda da yine sektörün içinde olanları tebrik ediyorum.

Aynı şekilde sınırlarımız içinde ve ötesinde ülkemizi hedef alan hain saldırılara karşı vatan savunması yapan tüm kahramanlarımıza da şükranlamızı ifade ediyorum. Gerek Irak’ın kuzeyinde, gerek  Barış Pınarı Harekatı’nda gerek İdlib’de gerek Libya’da şu anda kahramanlarımızın verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Devlet ve millet olarak tarihe altın harflerle yazılan bu fedakarlıkları asla unutmayacağız. “

Ülkenin son 7 yılda nice saldırıya göğüs gerdiğini, nice belayı başından defettiğini, bugün yaşanan sıkıntının da atlatılacağını dile getirerek, Türkiye’nin sağlıklı, huzurlu, güvenli, müreffeh geleceği için bugün sabredecek, hazırlık yapacak, vakti geldiğinde de atılımı gerçekleştireceklerini söyledi. 

Erdoğan, şu anda 81 vilayetin il başkanları ile Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Sizler de bugün aldığınız bu talimatlar çerçevesinde illerinizde tüm ilçelerinizi hareketlendirmek suretiyle bunu her ilçede yaygınlaştırırsanız inanıyorum ki bizler en az hasarla bu süreci atlatmış oluruz. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor. Bu yeni döneme geçtiğimiz 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde, nitelikli insan ve üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız. Hükümetlerimiz döneminde ülkemize çağ atlatan AK Parti, yeni dönemde de lokomotiflik görevini sürdürecektir. Partimizin geçmişin ve bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de partisi olduğunu göstermek için önümüzde eşsiz bir fırsat duruyor. Bunun için yapmamız gereken tek şey, milletimizle aramızdaki gönül bağını güçlendirmektir.”

“İLÇE KONGRELERİMİZE TEHDİT ORTADAN KALKAR KALMAZ YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayetin tamamında AK Parti olarak ulaşmadıkları ve gönlünü kazanmadıkları tek bir vatandaş kalmayana kadar kendilerine durmanın, dinlenmenin haram olduğunu ifade etti. 

İl başkanlarının, kendi şehirlerinde bu hedefi gerçekleştirmek için yürüttükleri mücadelenin serdarları olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İl başkanı ne kadar iyi çalışır, ne kadar gayretli ve becerikli olursa teşkilatlar da o derece şevkle bu hedeflere sarılır. Bunun için sizlere çok büyük görevler düşüyor. İnşallah 7. olağan sürecimizi, kongre süreci olarak söylüyorum, bu doğrultuda kendimizi ve enerjimizi yenilemenin, milletimizle daha sıkı bağlar kurmanın vesilesi haline dönüştüreceğiz. Kovid-19 hastalığı sebebiyle ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalmaz yeniden başlayacağız. Kongre sürecimizi yetiştirebilirsek belirlediğimiz takvim dahilinde yürütür, yetişmeyecek olursa biraz öteleyebiliriz. Gelişmelere göre bunun kararını birlikte veririz. Önemli olan il teşkilatlarımızın, ilçeleri, varsa beldeli, mahalle ve köy temsilcileri, sandık müşahitleri, tüm üyeleriyle birlikte, tüm kadroyla ve en yüksek motivasyonla çalışmaya devam etmesidir.”

“MİLLETİN KAPISINI SEÇİMDEN SEÇİME ÇALANLARDAN ASLA OLMADIK”

Milletin kapısını seçimden seçime çalanlardan asla olmadıklarını, olmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Yılın 365 günü ana kadememizle kadın kollarımızla gençlik kollarımızla milletimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz ki, sandık ortaya geldiğinde oyunu istemeye yüzümüz olsun. Bizim kültürümüz iyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir. Bu anlayış üzerine kuruludur. Bunun için vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemeden biz onlara gitmeli, gerçek bir dost olduğumuz göstermeliyiz. Bizler için siyasetin manası davamızı yükseltmek ve yüceltmektir, milletimizin gönlünü kazanmaktır. Ülkemize hizmet etmektir.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların en hayırlısının insanlara faydalı olanlar olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar hep eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle milletimizin karşısına çıktık, bundan sonra da aynı yolda yürüyeceğiz. Her kriz bizi hayattaki önceliklerimizi tekrar tekrar gözden geçirmeye yöneltiyor.” ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, ferdi hayatlarında olduğu gibi, parti olarak da aynı muhasebeyi yapmaları gerektiğini aktardı.

“İNŞALLAH ÜLKEMİZİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR”

Erdoğan, AK Parti’nin hükümete geldiği günden beri, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla hareket ettiğini, bu ifadenin ne kadar önemli olduğunun bu krizde bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı anlayışı partimize de uyarlayabiliriz. Tek tek kendimizin değil, topyekun partimizin gücü nispetinde davamıza ve ülkemize hizmet imkanına sahip olduğumuzu asla unutmayacağız. Hz. Mevlana’nın ‘Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez’ sözüne uygun şekilde birbirimize hep destek olacağız. İnşallah ülkemizi güzel günler bekliyor. Bu süreci atlatacağız ve bunu başaracağız, birlikte başaracağız. İnşallah milletimiz bu dönemi en az kayıp ve hasarla atlatacaktır.” dedi.

“Türkiye’nin önünün aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz.” ifadesini kullanan Erdoğan, bunun için hep birlikte daha çok çalışarak mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.

 

https://sakaryamilat.com/2020/04/01/siyaset/baskan-erdogan-il-baskanlarina-seslendi/137560/sakaryamilat/

Devamını Oku
Başkan Erdoğan İl Başkanlarına Seslendi

Şoför Kabinleri Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Cam ile Kapatıldı

Koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ulaşım Yönetim Merkezi’nde belediye otobüsleri takip edilerek, vatandaşlarımız ALO 153/1 ile anlık olarak şikâyet ve isteklerini ulaştırabiliyorlar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Ulaşım Yönetim Merkezi’nde belediye otobüsleri anlık olarak takip ediliyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre,  “Sakarya’daki toplu taşıma araçlarının güzergâh takibini, yolcu kapasitelerinin ölçümünü, burada an be an Ulaşım Yönetim Merkezi olarak takip ediyoruz” ifadelerinde bulunuldu.

Ulaşım yüzde 92 oranında düştü

Açıklamanın devamında ise şu şekilde, “Şoförlerimizin kabinlerini Koronavirüs tedbirleri kapsamında cam ile kapattık. Sefer sayılarını azalttık fakat vatandaşımızın yoğun kullandığı saatlerde çalışan kesimin ulaşımını da engellemeden sefer sayılarında azaltma yaptık. Sakarya’da ulaşım yüzde 92 oranında düştü. Koronavirüsü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ücretsiz olan Kart54’lerini geçici bir süreliğine durdurduk” ifadelerine yer verildi.

Sosyal mesafeyi korumak için şerit çekildi

“Belediye otobüslerine sosyal mesafeyi koruma amaçlı bilgilendirme etiketleri ve koltuklara kırmızı şeritler yerleştirildi. Etiketler ve şeritler sayesinde vatandaşlarımız seyahat esnasında belirtilen oturma planına göre yerleşim alıyor. Vatandaşlarımızdan gelen ulaşım ile alakalı bütün şikâyetleri de anlık olarak değerlendirme ve çözme şansımız oluyor. ALO 153/1 arayarak Toplu Taşıma Ulaşım Yönetim Merkezi’ne ulaşabilirsiniz”

 

https://sakaryamilat.com/2020/04/01/guncel/sofor-kabinleri-koronavirus-tedbirleri-kapsaminda-cam-ile-kapatildi/137563/sakaryamilat/

Devamını Oku
Şoför Kabinleri Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Cam ile Kapatıldı