"Televizyonu yakından seyretmek gözleri bozar." Doğrusu : Renkli televizyonun piyasaya ilk çıktığı yıllarda dile getirilen ve dayanağı olmayan bir iddiadır.