Hakkında
Henüz açıklama eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

ORGANLARIN ŞÜKRÜ

“Hatırlayın ki Rabb’iniz size: Eğer şükrederseniz elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.”

(İbrahim Sûresi, ayet 7)

Allahu Teâlâ, Muhammed Aleyhisselâm’ın ümmetine sayılamayacak kadar nimet ihsan etmiştir. Müminler bu nimetlerin şükrünü hakkıyla eda edebilirlerse cemâlullah ile müşerref olurlar. Bi-iznihî Teâlâ.

Vücut âlemimizi Allah (Celle celâlühû)’nün rızasına vesile olacak işlerde kullanmak sureti ile O’na olan şükrümüzü ifa edebiliriz.

Gözün şükrü, onu harama bakmaktan sakındırmakla; kulağın şükrü, onu gıybet, dedikodu ve dinimizin müsaade etmediği her türlü sözleri dinlemekten uzak tutmakla; elin şükrü, harama el uzatmamakla; ayağın şükrü, harama yürümemekle ve hayra koşmakla; beynin şükrü, hayra vesile olabilecek şeyleri Allah için düşünmekle; midemizin şükrü, onu haram lokma ile doldurmaktan korumakla; dilin şükrü, daima hayrı söylemek, gıybet yapmamak ve Allah’ın gazabına vesile olabilecek her türlü sözden kaçınmakla; ilmin şükrü, onu gerek yazıyla ve gerekse diğer yollarla bilmeyenlere öğretmekle olur.

Kul, bütün vücut organlarını Hak Teâlâ’nın istediği şekilde kullandığı ve kabiliyetlerini O’nun rızası için seferber ettiği zaman gerçek manada şükrü ifa etmiş olur.

Devamını Oku

UYUYAMAYAN BEBEK İÇİN DUA

Peygamber Efendimiz (s.a.v ) torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'e aşağıdaki duayı okuyup onların şeytandan ve bütün kötülüklerden korunmasını Allah'tan (c.c) istemiştir.

اَعيِ ذُكَ بِكَلِماَتِ اللهِ التَّآمّةُ مِنْ كُلِّ شَيْطَاَنِ

وَ هآمَّةِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّ


“Euzü bi kelimâti’llahi-t-tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin Lâmmetin.”
ANLAMI:
"Allah sizi; şeytanların,zehirli mahlukların ve nazarı değen gözlerin şerrinden,eksiksiz kelamının yüzü suyu hürmetine korusun."

Devamını Oku

KISMET DUASI

“Bismillahirrahmanirrahim”


“Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakiru''
Ya Bari
Ya Vehhab
Ya Alim
Ya Mucip
Ya Vedud
Ya Muktedir
Ya Cami
“Vel mü'minune vel mü'miratü ba'duhüm evliyaü ba'd ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve yütıy'unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım.”

“Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh, kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh, inneke semîud duâ”

“İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda”

“Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.” (Amin)

Kısmet duası üç defa okunmalıdır.

Devamını Oku