Yapay Zekâ Kullanmaya Başlayacak Şirket Çalışanlarının Çoğunu İşten Çıkardı

Yapay Zekâ Kullanmaya Başlayacak Şirket Çalışanlarının Çoğunu İşten Çıkardı
Dukan şirketinin CEO'su Sumit Şah, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkarmalarının "zor ama gerekli" olduğunu belirtti. Şah, yapay zekanın müşterilere insan çalışanlarından 60 kat daha hızlı cevap verdiğini iddia etti. Şah ayrıca, müşteri hizmetleri masraflarında %85'e varan bir azalmaya yol açan yapay zekâ tarafından iki dakika içinde müşterilere cevap verilmesinin sağlandığını belirtti. Şah, Twitter kullanıcıları tarafından kendisine işten çıkarılan 23 kişinin durumlarıyla ilgili sorulduğunda, "Beklendiği gibi birileri başkaları adına güceniyor." şeklinde ifade kullandı. Şah ayrıca konuyla ilgili açıklamalarını LinkedIn üzerinden yapacağını belirtti.

Yapay Zekâ İş Dünyasını Korkutuyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayınlanan 2023 İstihdam Görünümü Raporu'nda, yapay zekayı kullanan şirketlerin istihdam üzerinde olumsuz etkilerinin şimdiye kadar çok az kanıtlandığı belirlendi. Raporda, işçilerin ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğine dair bir potansiyel olduğu ve bu durumun daha fazla işçi bağlılığı ve fiziksel güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunabileceği ifade edildi. Raporda ayrıca, çalışanların %60'ının gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişe duyduğuna işaret edilmiştir. Bu endişenin yanı sıra, çalışanların aynı zamanda yapay zekanın sektörlerindeki ücretleri düşüreceği konusunda da kaygılandığı belirtilmiştir. Raporda, hükümetlerin işverenlere daha fazla eğitim imkânı sağlama, yapay zekâ becerilerini eğitim sistemine entegre etme ve yapay zekâ iş gücünde çeşitliliği destekleme konusunda teşvik etmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Haber Editörü