Hakkında
Henüz açıklama eklenmemiş!
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

İşbankasının kuruluş sermayesi Hint Müslümanları'nın Ingilizlere karsı savaştığı zannedilen halife ordusuna yollanan paralardır. Dolayısıyle CHP de bulunan hisseler bugünkü Hint Müslümanlarinindir.Çünkü kurtuluş savasında ingilizlerle savaşmadık üstelik halifeliği de kaldırdık.