Popüler Kullanıcılar

Adli Sicil Kaydı Avukatı Ankara

Adli Sicil Kaydı Avukatı Ankara | Tahancı Hukuk Bürosu olarak bu yazımızda; Adli sicil kaydı nasıl silinir? Arşiv sildirme ücreti ne kadardır? Adli sicil sildirme talep dilekçesi örneği nasıl yazılır konularına değindik.

https://www.tahanci.av.tr/adli-sicil-kaydi-avukati-ankara-arsiv-sildirme-ucreti-dilekcesi/

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı #TahancıHukukBürosu #AvukatAyşeTahancı #AvukatFatihTahancı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı #GüvenlikSoruşturması

Devamını Oku
Adli Sicil Kaydı Avukatı Ankara

DANIŞTAY: POLİS – RESMİ – SİVİL – EMNİYET KIYAFET YÖNETMELİĞİ – DİSİPLİN CEZASI – KINAMA

Danıştay 5. Dairesi, polis memurunun resmi kıyafetle göreve gelmesi gerekirken resmi kıyafetinin çamura batması üzerine Emniyet Kıyafet Yönetmeliği'ne aykırı şekilde sivil kıyafetle göreve geldiği iddiasıyla verilen kınama disiplin cezasını onayan yerel mahkeme kararını bozdu.

https://www.tahanci.av.tr/danistay-polis-resmi-sivil-emniyet-kiyafet-yonetmeligi-disiplin-cezasi-kinama/
 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı #TahancıHukukBürosu #AvukatAyşeTahancı #AvukatFatihTahancı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı #GüvenlikSoruşturması 

Devamını Oku
DANIŞTAY: POLİS – RESMİ – SİVİL – EMNİYET KIYAFET YÖNETMELİĞİ – DİSİPLİN CEZASI – KINAMA

Yargıtay: Hakaret - Facebook - Sosyal Medya - PKK - Terör Örgütü Üyesi

Yargıtay: Hakaret - Facebook - Sosyal Medya - PKK - Terör Örgütü Üyesi Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Facebook üzerinden müştekiye yönelik olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde bir PKK ‘lı terör örgütü üyesi daha paylaşımının müştekinin şeref ve haysiyetine zarar vererek sosyal medyada hakaret suçunu oluşturduğuna karar verdi.https://www.tahanci.av.tr/yargitay-hakaret-facebook-sosyal-medya-pkk-teror-orgutu-uyesi/#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı #TahancıHukukBürosu #AvukatAyşeTahancı #AvukatFatihTahancı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı #GüvenlikSoruşturması 

Devamını Oku
Yargıtay: Hakaret - Facebook - Sosyal Medya - PKK - Terör Örgütü Üyesi

Yargıtay: Hakaret - Manevi Tazminat - Ceza Mahkemesi Kararının Bağlayıcılığı

Yargıtay: Hakaret - Manevi Tazminat - Ceza Mahkemesi Kararının Bağlayıcılığı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ceza mahkemesinin maddi vakıaların belirlenmesine ilişkin mahkumiyet kararı hukuk hakimi yönünden bağlayıcı olup taraflar yönünden kesin delil niteliği taşıyacaktır gerekçesi ile manevi tazminat davasında yerel mahkeme kararını bozdu.

https://www.tahanci.av.tr/yargitay-hakaret-manevi-tazminat-ceza-mahkemesi-kararinin-baglayiciligi/

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı #TahancıHukukBürosu #AvukatAyşeTahancı #AvukatFatihTahancı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı #GüvenlikSoruşturması 

Devamını Oku
Yargıtay: Hakaret - Manevi Tazminat - Ceza Mahkemesi Kararının Bağlayıcılığı

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması - Yakın Aile Akraba Etkisi - Yürütmeyi Durdurma Kararı - 2020

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması - Yakın Aile Akraba Etkisi - Yürütmeyi Durdurma Kararı - 2020

Ankara 5. İdare Mahkemesi, yakın aile çevresinden sayılan babanın çok eski bir tarihte gözaltına alınıp bırakıldığı olay nedeniyle uzman erbaş adayı oğlunun güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını hukuka aykırı görüp yürütmeyi durdurma kararı verdi.

https://www.tahanci.av.tr/uzman-erbas-guvenlik-sorusturmasi-yakin-aile-akraba-etkisi-yurutmeyi-durdurma-karari-2020-yd/

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı #TahancıHukukBürosu #AvukatAyşeTahancı #AvukatFatihTahancı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı #GüvenlikSoruşturması 

Devamını Oku
Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması - Yakın Aile Akraba Etkisi - Yürütmeyi Durdurma Kararı - 2020

Danıştay: Polis Memuru - Ceza Davası Sonucunun Beklenmesi - Disiplin Soruşturması - Meslekten Çıkarma Cezası

Danıştay: Polis Memuru - Ceza Davası Sonucunun Beklenmesi - Disiplin Soruşturması - Meslekten Çıkarma Cezası
 

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca meslekten çıkarma cezası verilen polis memurunun açmış olduğu iptal davasında yerel mahkemece verilen red kararı Danıştay 5. Dava Dairesi'nce ceza davası sonucu beklenmediğinden hukuka uygun bulmayarak bozmuştur.

https://www.tahanci.av.tr/danistay-polis-memuru-ceza-davasi-sonucunun-beklenmesi-disiplin-sorusturmasi-meslekten-cikarma-cezasi/
 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı #TahancıHukukBürosu #AvukatAyşeTahancı #AvukatFatihTahancı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Danıştay: Polis Memuru - Ceza Davası Sonucunun Beklenmesi - Disiplin Soruşturması - Meslekten Çıkarma Cezası

Yargıtay: Yetiştirme, Hasat ve Alım Sözleşmesi - Ürün Zayi - Tazminat Davas

Yargıtay: Yetiştirme, Hasat ve Alım Sözleşmesi - Ürün Zayi - Tazminat Davası
 

Yargıtay; zamanında hasat yapması gereken davalının hasatı zamanında yapmamasından dolayı ürünlerin zayi olan davacıya maddi tazminat ödemesi gerekir.
 

https://www.tahanci.av.tr/yargitay-yetistirme-hasat-ve-alim-sozlesmesi-urun-zayi-tazminat-davasi/
 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı #TahancıHukukBürosu #AvukatAyşeTahancı #AvukatFatihTahancı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Yargıtay: Yetiştirme, Hasat ve Alım Sözleşmesi - Ürün Zayi - Tazminat Davas

Danıştay: Polis Memuru Disiplin Cezası - Suçun Sabit Olmaması - Beraat Kararı - Şüphe  

Danıştay: Polis Memuru Disiplin Cezası - Suçun Sabit Olmaması - Beraat Kararı - Şüphe
 

https://www.tahanci.av.tr/danistay-polis-memuru-disiplin-cezasi-sucun-sabit-olmamasi-beraat-karari-suphe/
 

Danıştay, polis memuruna isnat edilen fiillerin somut bir şekilde her türlü şüpheden uzak bir biçimde ortaya konulamaması suçun sabit olmaması nedeniyle verilen disiplin cezasının iptali yönündeki yerel mahkeme kararı hukuka uygundur.
 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı #TahancıHukukBürosu #AvukatAyşeTahancı #AvukatFatihTahancı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Danıştay: Polis Memuru Disiplin Cezası - Suçun Sabit Olmaması - Beraat Kararı - Şüphe  

2020 YILI ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI UZLAŞMA TEKLİF FORMU ÖRNEĞİ

Ankara Ceza Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu olarak 2020 Yılı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Teklif Formu Örneğini müvekkillerimize paylaştık.

https://www.tahanci.av.tr/2020-yili-ankara-cumhuriyet-bassavciligi-uzlasma-teklif-formu-ornegi/ 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı #TahancıHukukBürosu #AvukatAyşeTahancı #AvukatFatihTahancı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
2020 YILI ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI UZLAŞMA TEKLİF FORMU ÖRNEĞİ

Ceza İstinaf Kanun Yolu

Ceza İstinaf Kanun Yolu

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlar her zaman için maddi gerçeklik ve hukuka uygunluk bakımlarından doğru olmayabilir. Mahkemelerin verdikleri kararların denetlenmesi ve bu kararların maddi gerçekliğinin ve hukuka uygunluğunun değerlendirilip kontrol edilmesi özellikle ceza yargılamalarında son derece önemlidir. Çünkü ceza yargılaması neticesinde davada sanık olan taraf için bir ceza verilmektedir. Bu nedenle ceza istinaf kanun yolu kanunda düzenlenmiştir. Bu ceza ile sanığın birçok temel hak ve özgürlüğüne de müdahale edilmektedir. Dolayısıyla mahkemelerin vermiş olduğu kararın doğruluğu ve hukuka uygunluğu yine başka bir mahkeme tarafından denetlenmelidir.

2016 yılına kadar ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlardan bazıları ilk derece mahkemesinde kesinleşirken bazı kararların temyiz kanun yoluna götürülmesi mümkün idi. Ancak 2016 yılında Türk yargı sisteminde faaliyete geçen Bölge Adliye Mahkemeleri ile hukukumuza istinaf kanun yolu girmiş oldu. İstinaf kanun yolu ile amaçlanan; hem Yargıtay’ın iş yükünü azaltarak bazı kararların Bölge Adliye Mahkemeleri’nde kesinleşmesini hem de ilk derece mahkemelerince verilmiş olan kararların kontrol mekanizmasını artırarak maddi gerçekliğinin ortaya çıkarılarak hukuka daha uygun şekilde karar verilmesini sağlamaktır.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/ceza-istinaf-kanun-yolu/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

 

 

Devamını Oku
Ceza İstinaf Kanun Yolu