Popüler Kullanıcılar

Hazine 2,8 milyar lira borçlandı

Bakanlık, 2 yıl (609 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ihracını gerçekleştirdi.

 

İhalede basit faiz yüzde 17,82, bileşik faiz yüzde 18,62 oldu.

 

Nominal teklifin 1 milyar 478 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 440 milyon lira, net satış 504,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 825 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 260,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 491,1 milyon liralık satış yapıldı.

 

Hazine böylece piyasaya toplam 2 milyar 820,5 milyon lira borçlandı.

Devamını Oku
Hazine 2,8 milyar lira borçlandı

Cemal Kaşıkçı 'Yılın Kişisi' seçildi!

5. REFORM EYLEM GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 5. REG Toplantısı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Toplantının ardından değerlendirme yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesini ocak ayında açıklamayı hedeflediklerini söyledi.
GÜVEN VE ANLAYIŞLA İLİŞKİLER GÜÇLENECEK
Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 5. Reform Eylem Grubu Toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak basın toplantısı düzenledi. Reform Eylem Grubu Toplantısının dördüncüsünün 29 Ağustos'ta yapıldığını hatırlatan Gül, bugünkü toplantıda gelinen noktanın değerlendirildiğini, hedef ve planların gözden geçirildiğini aktardı.

Adalet Bakanı Gül, reform iradesinin teyit edildiğine dikkati çekerek, "Gündemimizde 23. ve 24. fasıllar, yani 'Yargı ve Temel Haklar Faslı' ile 'Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı' kapsamındaki konular ağırlıklı olarak yer tutmaktadır" dedi. Vize serbestisi sürecinin, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ile ilişkilerin de ele alınan konular arasında olduğunu dile getiren Gül, bu konularda atılacak tüm adımların değerlendirildiğini bildirdi.
Avrupa ile ilişkilerde inişler ve çıkışlar olduğunu ifade eden Gül, zorluklara rağmen ilişkilerin karşılıklı güven, anlayış ve iş birliğine dayalı olarak gelişmesinden memnuniyet duyacaklarını vurguladı.
İLERLEME ARZUMUZ NETTİR
Bakan Gül, Avrupa Birliğine üyelik sürecine ilişkin, "Siyasi nedenlerle kesintiye uğrayan, müzakere sürecinin kalbinde yer alan 23. ve 24. fasıllardaki ilerleme arzumuz gayet açık ve nettir." değerlendirmesinde bulundu. Reform sürecini canlandırma yönündeki dikkati, katılım süreciyle ilişkili siyasi beklentilerin ötesinde, temelde vatandaşların memnuniyeti üzerinde yoğunlaştırdıklarını ifade eden Gül, hükümetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde reformcu bakış açısını ortaya koyduğunu aktardı.
Gül, vatandaşların hayatını kolaylaştıran, devletin demokratik vasfını daha da güçlendiren, hukuk devleti vasfını tahkim eden anlayışı, reformu ısrarla takip edeceklerini belirtti.
Yargı Reformu Strateji Belgesinin güncellenmesi çalışmalarında önemli mesafe alındığını aktaran Gül, "İlk çeyrekte bunu kamuoyuna, uluslararası topluma açıklamayı hedefliyoruz." dedi.
Temel yaklaşımın güven veren adaleti tesis etmek olduğunu belirten Gül, bu kapsamda toplumun her kesimini sürece dahil ettiklerini, Avrupa Konseyi yetkilileriyle de temasların olduğunu, önümüzdeki günlerde Brüksel ve Strasburg'ta temasların artırılacağını söyledi.
YARGININ HIZLANMASI KONUSUNDA ÖNEMLİ ADIM
Yargıda gerçekleştirilenleri anlatan Adalet Bakanı Gül, Yargıda Hedef Süre uygulamasının başladığını, istinaf mahkemeleri sayısının artırıldığını hatırlattı. Ticari davalarda arabuluculuk uygulamasına geçilmesinin yargının hızlanması konusunda önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Gül, elektronik tebligatın da 1 Ocak'tan itibaren uygulanacağını belirtti. Gül, yargı mensuplarının niteliklerinin artırılması yönünde de çalışmalar yapıldığını söyledi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ihlal kararlarından yola çıkarak hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planının güncellenmesinin gündemde olduğunu ifade eden Gül, İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun çalışma kapsamının da genişletilmesinin önemli aşama olduğunu kaydetti.
GÜVEN VEREN ADALETİ TESİS ETMEYİ HEDEFLİYORUZ
Hakim, savcı ve personel sayılarının artırıldığını anımsatan Adalet Bakanı Gül, yeni dönemde niteliği artıracak faaliyetlere yoğunlaşılacağını söyledi.
Hakim, savcı adayları ile hukuk fakültelerinin eğitim sürecinin kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini anlatan Gül, meslek sınavı getirilmesinin de planlandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:
"Meslek öncesi staj süresinin uzatılması, etkinliğinin artırılması, meslekte bulunan yargı mensuplarının ihtisaslaşmasını sağlamak, coğrafi teminatlarını sağlayarak hakimlerin bu anlamda bağımsız ve tarafsızlığını güçlendirici, sağlamlaştırıcı adımları atmayı planlıyoruz. Tüm bunların ayrıntılarını belgemizde ortaya koyacağız. Mevzuatta çok önemli gelişmeler kat ettik. Tutuklamanın istisna olması, yargılamaların hızlı olması hususunda hükümetimizin çok önemli yasal reformları oldu ama uygulamada eksiklikler, uzayan soruşturmalar, halen davası açılmayan soruşturmalar gibi uygulamadan kaynaklı bu sorunları da önümüzdeki dönemde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Elbette yargı bağımsız, tarafsız ama hükümet ve Meclis bu yasal kapasiteleri artırma hususunda eksiklikleri giderecek adımları atacaktır. Önümüzdeki dönem güven verici adaleti tesis etmek ve yargıya güveni artırmak hususunda çalışmalarımızı, kendimizi de test edecek şekilde, anketler, kamuoyu araştırmaları yaparak yargıya güveni kendimizin ölçüp bir önceki yıla, döneme göre kendimizi çek edeceğimiz bir sistemi hep beraber kuracağız. Binalar, teknolojik imkanlar var ama adaleti muhakemesiyle, aklıyla, vicdanıyla yapan yargıçlar elbette adaleti tam tesis edecektir. Bu konuda önemli mesafeler katettik, özellikle FETÖ'yle mücadele anlamında. Şimdi inşa dönemini hep beraber gerçekleştireceğiz. Vatandaşımıza güven veren adaleti tesis etmeyi hedefliyoruz."

BİLDİRİ YAYINLANDI
Toplantının ardından yayımlanan ortak bildirgede, toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir ve Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun katıldığı belirtildi.
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ
5. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı'nın ardından yayımlanan ortak bildiride, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin bir an evvel başlaması hem Avrupa Birliği (AB) hem de Türkiye'nin yararına olacaktır" değerlendirmesi yapıldı.
Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, "18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı çerçevesinde, AB'ye katılım müzakerelerinin tekrar canlandırılması, vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması, Gönüllü İnsani Kabul Programı'nın uygulanması, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilere mali yardımın hızlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için müzakerelere başlanması konusunda AB’nin de taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin bir an evvel başlaması hem AB hem de Türkiye'nin yararına olacaktır." ifadelerine yer verildi. 
Göç yönetiminin salt güvenlik anlayışıyla değil insani boyutuyla da ele alınması gerektiği vurgulanan bildiride, Marakeş'te hükümetler arası konferansta kabul edilen Küresel Göç Mutabakatı'na, göçün tüm boyutlarını bütüncül ve kapsamlı bir şekilde ele alması ve uluslararası alanda daha etkin bir iş birliğinin geliştirilmesi bakımından önem atfedildiği belirtildi.
Bildiride, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak, 17 Aralık 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulacak olan Mülteciler Konulu Küresel Mutabakatı'nı da mülteciler konusunda yük ve sorumluluk paylaşımı bağlamında somut adımlar atılması için önemli bir referans belge olarak görüyoruz ve bu açıdan tam olarak uygulanmasını yakından takip edeceğiz." 
REG Toplantısı bildirisinde ayrıca 30 Kasım 2018'de Brüksel'de yapılan Sığınmacı Mali İmkanı Yönlendirme Komitesi toplantısı ile 3 milyar avro tutarındaki ikinci dilimin sektörlere dağılımı konusunda AB tarafı ile ön mutabakat sağlandığı kaydedilerek "İkinci dilimin en kısa zamanda hızlı bir şekilde harcanmaya başlanmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE ÇALIŞMALARINI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEK
Türkiye'nin AB üyeliğini hedeflediği ve bu kapsamda çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği vurgulanan bildiride, bu toplantıda konuyla ilgili değerlendirmelerin yer aldığı aktarıldı.
Bildiride, "Katılım müzakere sürecimiz her ne kadar siyasi olarak engellense de Türkiye, AB standartlarına uyum için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Reform sürecimizdeki bir diğer önceliğimiz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin denetim sürecinden çıkmaktır." değerlendirmesi yapıldı.
Adalet Bakanlığının yargı alanında yol haritasını teşkil edecek Yargı Reformu Stratejisi'nin güncellenmesi sürecinde son aşamaya geldiğine işaret edilen bildiride, "Katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen çalışmalarda yargıyla ilgili tüm paydaşların görüş ve önerileri alınmış olup ayrıca Avrupa Konseyi ve AB ile ayrıntılı çalışmalar yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.
Bildiride, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması önceliği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:
"4. REG toplantımızı takiben, istinaf mahkemelerinin sayısı 9’dan 11’e çıkarılmış ve yargıda hedef süre uygulamasına geçilmiştir. Ocak 2019 itibarıyla her bir soruşturma ve dava için öngörülen hedef süre taraflara tebliğ edilmeye başlanacaktır. Türkiye Adalet Akademisinin reforme edilerek yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Adalet Bakanlığımız, önümüzdeki dönemde hakim/savcı sayısını Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından kabul gören standartlar doğrultusunda artırmayı hedeflemektedir."
HUKUK EĞİTİMİ VE AB ÖRNEĞİ
Adalet Bakanlığının, 2023 yılına kadar, hakim, savcı adaylarının alımları konusunda gerekli planlamaları yaptığı belirtilen bildiride, 2019 yılında bin adli yargı hakim ve savcı adayı, 500 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayının belirlenmesi için 29 Aralık 2018 tarihinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yazılı merkezi sınav gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.
Bildiride, şunlara yer verildi:
"Halihazırda, eğitim almakta olan 2 bin 874 hakim, savcı adayı bulunmaktadır. Adalet Bakanlığımız, hakim ve savcı adaylarının gerekli kişisel, mesleki ve iletişim becerileri ile donatılarak, mesleğe kazandırılması konusunda en uygun modelin belirlenmesi için hukuk fakülteleri, Yükseköğretim Kurumu, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımı ile toplantılar yapmakta; AB iyi uygulama örneklerini araştırmaktadır." 
Temel hakların korunmasını güçlendirmek üzere uygulama süresi Mart 2019’da dolacak olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı'nı 2019'un ilk çeyreğinde güncelleme kararı alındığının altı çizilen bildiride, "Planın güncellenmesi sürecinde, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu dahil tüm paydaşların görüş ve önerileri alınacaktır. Temel hakların ve özgürlüklerin evrensel ölçüt ve uygulamalar ışığında geliştirilmesi bağlamında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu daha etkin ve işlevsel kılmaya yönelik politika ve tedbirlere '2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' kapsamında yer verilmiştir. Bu bağlamda kurumun personel, mali, teknik ve fiziki altyapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. " ifadesi yer aldı.
YARGI REFORMU STRATEJİSİ
Avrupa Konseyi yetkilileri ile Adalet Bakanlığı arasında 4-5 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Gayriresmi Çalışma Grubu toplantısında Yargı Reformu Stratejisi'nin güncellenmesinden OHAL sürecinde alınan tedbirlere kadar çeşitli konuların ele alındığı belirtilen bildiride, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun yetki alanının genişletilmesiyle dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu verilen AİHM kararı sonrasında yeniden yargılama ve soruşturma açılması imkanlarının genişletilmesine yönelik atılan adımların memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. 
Bildiride, "25 Temmuz 2018 tarihinde 7145 sayılı Kanunla Tazminat Komisyonunun yetkisinin genişletilmesinin ardından, Anayasa Mahkemesi, bu yolu tüketilmesi gereken olağan başvuru yolu kabul etmiş ve kabul edilemezlik kararları vermiştir. Tazminat Komisyonu da başvuruları almaya başlamıştır." açıklaması yapıldı.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun Avrupa Konseyi nezdinde temaslarda ve bilgilendirmede bulunmak üzere 29 Kasım 2018'de Strazburg'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği kaydedilen bildiride ayrıca Türkiye-AB arasında 28 Kasım'da Brüksel'de Ortaklık Komitesinin düzenlediği ve ilişkilerin birçok boyutunun ele alındığı belirtildi. Bildiride, Ortaklık Konseyinin de gelecek aylarda toplanmasının beklendiği bilgisi yer aldı. 

ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASLINDA İLERLEMELER
REG bildirisinde Avrupa Komisyonunun Türkiye'nin iyi düzeyde ilerleme kaydettiği belirtilen Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslı olan 24. fasılda da çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:
"Yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulamasını takip etmekle görevli Göç Kurulunun ilk toplantısı, 21 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Milli Göç Strateji Belgesinin hazırlıkları başlamıştır. Bir önceki REG toplantımızda mutabık kaldığımız üzere, 2019-2021 yıllarını kapsayacak Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı'nın 2019 yılı Ocak ayında onaylanması hedeflenmektedir."
Bildiride, bir sonraki REG toplantısının Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde 2019'un ilk yarısında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldığı bilgisine yer verildi.

Devamını Oku

İzmir'de çok sayıda FETÖ gözaltısı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ( FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanların arasında öğretmen, doktor, avukat ve ihraç edilmiş Emniyet Şube Müdürü bulunuyor.

Devamını Oku
İzmir'de çok sayıda FETÖ gözaltısı

Ömer Çelik: Toplumsal taleple vandallığı ayırmak lazım

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK),Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantının sona ermesinin ardından Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

 

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKLİ UYARILARI YAPTI'

 

Ömer Çelik, şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesine taziye dileklerini iletti.

 

"Emniyet camiamıza, güvenlik güçlerimize, muhterem ailesine ve eşine başsağlığı ve taziyelerimizi arz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltında. O kişinin sorgulanmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır. MKYK toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıntılı bir şekilde yerel seçimlere dönük değerlendirme yaptı. Teşkilatlarımızın gözden geçirilmesiyle ilgili kendilerinin uyarıları oldu. İlgili birim başkanı arkadaşlarımız notlarını aldılar. Arkasından iç ve dış gelişmeler ele alındı. Arkasından sosyal gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı" dedi.

 

'KENDİ YAYIN KURULUŞLARININ VANDALİZMLE KARŞI KARŞIYA MI OLMALARINI İSTİYORLAR?'

 

FOX Tv Sunucusu Fatih Portakal'ın haber bülteninde kullandığı ifadeleri kendisine sorulan Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" ifadesini kullandı.

 

'TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİR İDDİASI OLMAYAN GENEL BAŞKANIN KONUŞMASI'

 

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'te yaptığı konuşmasında "Bu bütçe darbe bütçesidir" ifadesine ilişkin Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması, bir ülkenin meselelerine nasıl vakıf olunmaz, ülke meselelerinden nasıl uzak bir yaklaşımda olunur bunun tipik örneği. Ne rakamlar, ne argümanlar ne de pozisyonlar açısından haklı bir yere oturmayan bir konuşma. Bunu Türkiye'yi yönetmek gibi iddiası ve arayışı olmayan bir genel başkanın konuşması olarak değerlendiriyorum." dedi.

 

'DARBE GİRİŞİMLERİYLE İDEOLOJİK AKRABALIKTAN KURTULAMIYORLAR'

 

"15 Temmuz'daki darbe girişimini hafifletmek onun yerini meşru hükümetini suçlamak, Fetullahçı darbeyi yumuşatmak çabaları bu." diyen Çelik, " Seçilmiş mekanizmalara alerjisi olan bir yaklaşım. Siz demokratik sistemde ikinci parti durumundasınız. Anlatın tezlerinizi vatandaşa. Bunun yerine sürekli olarak sizin siyaseten sandığa gömüldüğünüz, sürekli olarak Türkiye'nin geçmişte bıraktığını düşündüğü kabuslardan yana tavır almanız maalesef bu zihni gösteriyor. Darbe girişimiyle ideolojik akrabalıktan kurtulamıyorlar. Bir şeye karar vereceksiniz. Mutlak surette sivil siyasetten yana olacaksınız. Seçilmiş hükümetten yana olacaksınız. Bunlara destek vereceksiniz. Zoraki olarak Yenikapı ruhuna katıldılar, ondan süratle ayrıldılar. Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa bunun en büyük hamisi olarak CHP bütün enerjisini buraya akıtmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Devamını Oku
Ömer Çelik: Toplumsal taleple vandallığı ayırmak lazım

KPSS sorularını sızdıran 9 kişiye hapis cezası

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 10 ayrı davada yargılanan sanıklardan 9'una hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

KPSS sorularını sızdıran 9 kişiye hapis cezası

ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2018-ALES/3 sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Kasım'da yapılan 2018-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına #ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ALES sonuçları açıklandı

Necati Doğru böyle geri vites yapmış; Köşesinde aslan, savcılıkta çark

Sözcü Gazetesi’nin suça karıştıkları iddia edilen 5 önemli ismi hakkında ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım etme’ suçu kapsamında düzenlenen iddianamede çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Davanın şüphelilerinden yazar Necati Doğru’nun 17 Temmuz 2016 günü yazdığı ‘Naylon darbe’ başlıklı yazı ile ilgili savcılığa verdiği ifadede çark ettiği görüldü.
Haberin tümünü okumak için tıklayın

Devamını Oku
Necati Doğru böyle geri vites yapmış; Köşesinde aslan, savcılıkta çark

3 öğretim üyesi ve 1 eski öğretim elamanı FETÖ'den gözaltında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünivetsitesi'nde (NEVÜ) görevli 3 öğretim üyesi ile üniversiteden daha önce ihraç edilen öğretim elemanı, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
Haberin tümünü okumak için tıklayın

3 öğretim üyesi ve 1 eski öğretim elamanı FETÖ'den gözaltında

Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, gerekçeli karar açıklandı.
Haberin tümünü okumak için tıklayın

Devamını Oku
Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava