Coronavirus (Covid-19)

  • 96,887,732Coronavirus Vaka Sayısı
  • 2,073,167Ölü Sayısı
  • 25,305,027Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 20:10

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar

ABD Başkanı Biden'dan ilk mesajlar

ABD'nin 46. Başkanı Biden, yemin törenindeki konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Bugün tarihin ve umudun günüdür. Yenilenme ve kararlılığın günüdür. Amerika sürekli bu şekilde test edildi ve zorlukların üstesinden geldi. Bugün yalnızca bir adayın zaferini değil, bir amacın, demokrasinin, halkın iradesinin zaferini kutluyoruz.

-Önümüzde krizler ve zorluklar olduğunu biliyorum. ABD, bundan daha iyi olmalı.

-Önümüzde, Martin Luther King'in hayalinden bahsettiği bina var. ABD tarihinde ilk kez siyahi bir başkan yardımcısının göreve geldiğini görüyoruz.

-İsyan çetesi, demokrasimizin işleyişini durdurmak için halkın iradesini susturmak için şiddeti kullanabileceklerini düşündü. Bunu yapamadı. Bu asla olmayacak. Ne bugün ne de yarın.

-Birbirimizi rakip olarak görmeden, birlik olmalıyız. Bunu yapamazsak ilerleme sağlayamayız. Ulus değil, kaos devleti oluruz. Yolumuz birlik olmaktan geçmektedir."

-Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım."

-Bizi bölen güçler derin ve gerçek, ama yeni değil."

-Mücadele daimi, zafer ise hiçbir zaman garanti değil. Tarih, inanç ve mantık bize birliğin yolunu gösteriyor."

-Size söz veriyorum: Kişisel çıkarı değil, kamu yararını gözeteceğim. Sevgi ve iyilikle hikayemizi yazacağız. Gelecekteki kuşaklara hikayemizi, demokrasi ve adaleti koruduğumuzu anlatacağız."

Devamını Oku
ABD Başkanı Biden'dan ilk mesajlar

Prof. Cahit KURBANOĞLU: İBN RÜŞD

İSLAM BİLİM ADAMLARI
 
İBN RÜŞD
 
Muvahhidler Devleti hükümdarı Ebû Yûsuf Ya‘kūb el-Mansûr (1184-1199) da İbn Rüşd’e saygıda kusur etmez ve sarayında özel hekim olarak çalışmasını rica eder.
 
İbn Rüşd’ün öğrencileri, Endülüs’te ve Mağrib’de kendisinden sonra uzun yıllar kadı ve müderris olarak görev yaptığı bilinmektedir. 
 
İbn Rüşd Mantık ve Metodoloji, Din-Felsefe ilişkisi üzerinde araştırmalar yapmıştır. 
 
Felsefenin İslâm dini karşısındaki durumunu sağlam temeller üzerine oturtmaya çalışan İbn Rüşd, Aristo mantığının genel kavramlarından yola çıkarak zihnî ve kültürel kapasite açısından insanları üç grupta değerlendirmiştir: 
Bilgi edinme sürecinde aklî yöntemi kullananlar (burhan ehli), 
diyalektiği kullananlar (cedelciler-hakkı desteklemek ve ortaya çıkarmak için yapılan münakaşa), 
başkalarından duyup işiterek bilgi edinenler (hitabet ehli). 
 
İslâm’ın amacı bütün insan topluluklarını eğitmek ve onlara hitap etmek olduğundan Kur’an bu üç yöntemi birlikte içeren bir üslûbu benimsemiştir. 
 
İbn Rüşd’e göre; hakikat hakikate zıt olamayacağına göre akılla elde edilen bilgi ve delillerle, vahiy yoluyla elde edilen bilgi ve deliller asla birbirine ters düşmez.
 
İbn Rüşd’e göre vahyin bir zâhirî anlamı vardır ve buna uymak herkes için farzdır; bir de te’vile açık yönü bulunmaktadır ki buna uymak yalnızca ilim adamları için farzdır. 
 
İbn Rüşd’e göre Metafizik, varolmak olarak, varlığı fizik ilminin incelediği varlık türleriyle, bunların ilk sebebine varıncaya kadar bütün ilkelerini konu alan küllî-nazarî bir ilimdir.
 
Âlemin kadîm veya hâdis olduğu tezlerinden birinin tercih edilmesi gerektiğinde, âlemin hâdis olduğu tezini tercihe şayan gören İbn Rüşd, hudûsü kesintili hudûs ve sürekli hudûs şeklinde ikiye ayırmaktadır.
 
Sürekli hudûs, süreksiz olandan daha yetkin ve üstündür. Onun yaratma olarak algılanması daha isabetlidir.
 
Hudûs, kelâm literatüründe Allah’ın varlığını ispat için başvurulan kozmolojik herbir delil için kullanılır. Sonradan meydana gelen, dolayısıyla yaratılmış olan şeye hâdis, onun yaratıcısına da muhdis denir. “Yokken meydana gelme durumu” anlamında isimdir.
 
İbn Rüşd’ün nefis anlayışı da birçok düşünür gibi fizyolojiyle yakından ilişkili olan psikolojik güçlerin yorumuna dayanmaktadır. Bununla birlikte nefis problemini incelemeye doğrudan girmek yerine tabiat ilimlerinin ortaya koyduğu verilerin bir özetini verip, bunların anlaşılmasından sonra nefsin ne olduğunun kavranabileceğini belirtmektedir.
 
İbn Rüşd’ün karmaşık ve yüksek bir ilim olarak gördüğü psikolojiyi fizikle metafizik, nefsi de fizik dünya ile metafizik âlem arasında bir konumda değerlendirdiği görülmektedir. 
 
20.01.2021
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Devamını Oku
Prof. Cahit KURBANOĞLU:  İBN RÜŞD

TÜRKİYE İLE MAKEDONYA ARASINDA BAZI TARIMSAL ALANLARDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI


TÜRKİYE İLE MAKEDONYA ARASINDA BAZI TARIMSAL ALANLARDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
PAKDEMİRLİ:
İKİLİ ANLAŞMALAR TARIMSAL İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK
TÜRK YATIRIMCILAR 2020 YILINDA MAKEDONYA'YA 1,3 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTI
 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoxha ile Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanı Naser Nuredini ile görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasında tarımsal ticaret ve yatırımlar, orman ürünleri ticareti ile tarım sigortaları ve tarımsal araştırmalar, kuraklığın engellenmesi gibi pek çok konu ele alındı.
Bakan Pakdemirli, Kuzey Makedonya'da yeni kurulan hükümetin, ülkenin istikrarına ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.
Türkiye'nin ve uluslararası gündemin en ön sırasında yer alan pandeminin yarattığı zor günlerin uluslararası dayanışma ile geride bırakılacağına inandığını kaydeden Pakdemirli, "Pandemi sırasında sizlerle de paylaştığımız tıbbi ekipmanların faydalı olduğunu umuyoruz. Türkiye, Makedon dostlarımızın yanında olmaya devam edecektir" dedi.
İki ülke arasındaki etkin ve dinamik ilişkilerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Pakdemirli, "Siyasi düzeyde kurduğumuz dostluk ve işbirliğinin yanı sıra, Kuzey
Makedonya'da yaşayan Türk asıllılar ile Türkiye'deki Makedonya kökenli vatandaşlarımız ülkelerimizi daha da yakınlaştırmaktadır" İfadelerini kullandı.
"TÜRK YATIRIMCILAR MAKEDONYA'YA 2020 YILINDA 1,3 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTI"
İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için var olan siyasi iradenin sevindirici olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımları pandemiye rağmen 2020 yılında da devam etmekte olup, 1,3 milyar Doları bulmuştur. Makedonya'da bulunan Türk firma sayısı 100'e yaklaşmakta; bu firmalar marifetiyle yaklaşık 5.000 kişiye iş imkânı sağlanmaktadır. TİKA tarafından Kuzey Makedonya'da 2005 yılından günümüze toplam büyüklüğü 100 milyon ABD Dolarını aşan yaklaşık 1.000 proje gerçekleştirilmiştir" dedi.
Buna rağmen ikili ticaret rakamlarının istenilen seviyeye ulaşmadığını anlatan Pakdemirli, 2019 yılı rakamlarına göre Türkiye'nin Makedonya'ya 398,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bunun 26,3 milyon dolarının tarımsal ürün olduğunu söyledi.
Bakan Pakdemirli, tarımsal ticaretin artırılması için Türkiye'nin mevcut gıda, tarım ve ormancılık sektörü kapsamında, özellikle domates, kuru meyveler, narenciye gibi ürünlerin ihracat potansiyelinin göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağını dile getirdi.
İki ülke bakanlıkları arasında 2013 yılında imzalanan Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı'nın tarım alanındaki işbirliğini güçlendirmesi için hukuki temel oluşturduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Tarım Yürütme Komitesi toplantısının pandeminin etkisinin azalacağının beklendiği 2021 yılının ikinci yarısında yapmak istediklerini belirtti.
AB'nin tıbbi ürünlere ilişkin mevzuatına uygun Türkiye'de iyi üretim uygulamaları sertifikasına sahip 35 adet veteriner tıbbi ürün üreticisi bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Bunlardan 29 adedi ilaç üreticisi, 1 adedi ilaç etken madde üreticisi ve 6 adedi ise aşı üreticisidir. Bu tesislerde hem ülkemiz ihtiyacını karşılayacak hem de yüksek miktarda ihracat yapabilecek ilaç ve aşı üretim kapasitemiz mevcuttur" dedi.
"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN AŞI VE İLAÇLARIN KUZEY MAKEDONYA'DA RUHSATLANDIRILMASI VE İHRACATININ KOLAYLAŞMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAKTIR"
Bakan Pakdemirli, veterinerlik hizmetleri ve gıda güvenilirliği alanında bugün imzalanan anlaşma çerçevesinde, Türkiye'de üretilen aşı ve ilaçların Kuzey Makedonya'da ruhsatlandırılması ve ihracatının kolaylaştırılmasına yönelik adımların atılması için gerekli görüşmelerin biran önce başlatılacağını umut ettiğini de söyledi.
Görüşmelerin ardından, Veteriner Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği Alanında İşbirliği Anlaşması, Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ve Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptları imzalandı.
Bakan Pakdemirli, imzalanan ikili anlaşmaların iki ülke arasındaki tarımsal ilişkileri daha da güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

Devamını Oku
TÜRKİYE İLE MAKEDONYA ARASINDA BAZI TARIMSAL ALANLARDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 159 kişi daha hayatını kaybetti, Yeni vaka sayısı 6435

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 435 yeni vaka, 752 yeni hasta tespit edildi. 159 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 159 kişi daha hayatını kaybetti, Yeni vaka sayısı 6435

21 Ocak 2021 Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA -11°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C, 13°C
Az bulutlu

ANTALYA 4°C, 16°C
Az bulutlu

HATAY -2°C, 12°C
Az bulutlu

ISPARTA -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -8°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -14°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -5°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -7°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -7°C, 6°C
Parçalı bulutlu

RİZE -1°C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -15°C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ -10°C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KARS -18°C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -12°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa), gece saatlerinden sonra tamamında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, fırtına anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Devamını Oku
21 Ocak 2021 Hava Durumu

Esra Erol'da 20 Ocak 2021 tek parça HD izle

Esra Erol'da 20 Ocak 2021 tek parça HD izle

Esra Erol'da 20 Ocak 2021 tek parça HD izle

Biden ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin etti

Joe Biden ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin etti
ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden Washington'da Kongre binasının önünde başkanlık yemini etti. 
Programda neler var?
TSİ 19.30 civarında Cizvit Rahip Leo O'Donovan dua edecek.
Lady Gaga, Amerikan milli marşını okuyacak.
19.35 civarında Harris, başkan yardımcısı olarak yemin edecek.
Ardından Jennifer Lopez sahne alacak.
19.45 civarında Biden ve ailesi takdim edilecek ve Biden yemin edecek.
Biden Başkan olarak ilk konuşmasını yapacak. Konuşmanın 20 dakika sürmesi bekleniyor.
Son olarak da Amanda Gorman şiir okuyacak.

Devamını Oku
Biden ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin etti

Ertelenen sınavlar için sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Devamını Oku
Ertelenen sınavlar için sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek

Kamala Harris Başkan Yardımcısı olarak yemin etti

ABD'nin ilk kadın, siyah ve Hindistan kökenli Başkan Yardımcısı olarak Kamala Harris yemin etti.