Coronavirus (Covid-19)

  • 180,136,914Coronavirus Vaka Sayısı
  • 3,902,161Ölü Sayısı
  • 11,349,287Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 21:35

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar

4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanarak, dün tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan, kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen teklifin maddelerini ele aldı.

 

Maddeler üzerindeki müzakerelerin tamamlanmasının ardından teklif, komisyonda kabul edildi.

 

Kabul edilen teklifiyle, idari başvurulara cevap verme süresi 60 günden 30 güne, cevap verme süresinin kısaltılmasına bağlı olarak kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi ise 6 aydan 4 aya indirilecek.

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, üst makamın veya üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamın cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek. İdari eylemler nedeniyle dava açmadan önce idareye yapılan zorunlu başvurulara ilişkin idareye tanınan 60 günlük cevap verme süresi de 30 güne düşürülecek.

 

Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul sürede yargılanma hakkı ile hak arama hürriyetinin daha etkin korunması için idari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak.

 

Düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden önce yapılmış idari başvurular bakımından, idarenin cevap verme süresi 60 gün, kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi ise 6 ay olarak devam edecek.

 

Kadına şiddetle mücadele

 

Kadına karşı şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla eşe karşı işlenen "kasten öldürme", "kasten yaralama", "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanılan eşi de kapsayacak.

 

Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda, davaya bakma yetkisi bakımından suçun işlendiği yer mahkemesine ilave olarak mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak. Düzenlemeyle, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verilebilecek yetkisizlik kararları nedeniyle ortaya çıkacak zaman ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

 

Tanığın zorla getirilmesi

 

Teklifle, usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanıklar hakkında verilen zorla getirme kararlarının bildirilmesine ilişkin ilave usul getiriliyor. Buna göre, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yargısal etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla mevcut usule ek olarak zorla getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılarak da tanığa bildirilecek.

 

İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek. Bu hüküm her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabilecek. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet savcısınca bin lira idari para cezası verilecek.

 

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.

 

Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu konudaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin hakim veya mahkeme kararlarında, mevcut koşullara ilave olarak adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller de somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.

 

Konutu terk etmeme yükümlülüğü, şahsi hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak, bu yükümlülük altında geçen her 2 gün, cezanın mahsubunda 1 gün olarak dikkate alınacak.

 

Adli kontrol yükümlülüğü süresiz olmayacak

 

Düzenlemeyle, gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunun, yargı mercilerince belirli aralıklarla incelenmesi zorunlu hale getirilecek.

 

Soruşturma evresinde, şüphelinin adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda en geç 4 aylık aralıklarla Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından bir karar verilecek.

 

Kovuşturma evresinde ise mahkeme, hakkında adli kontrol kararı bulunan sanığın bu yükümlülüğünün devam edip etmeyeceğine en geç 4 aylık süre içinde resen karar verecek.

 

Adli kontrol süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde en çok 2 yıl olup, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek 1 yıl daha uzatılabilecek. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise adli kontrol süresi en çok 3 yıl olup, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilecek. Ancak uzatma süresi, toplam 3 yılı, Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda 4 yılı geçemeyecek.

 

İddianamede delille ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyecek

 

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde olduğu gibi beraat kararı verilmesi halinde de tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, hakim denetimi altında yok edilecek.

 

İddianamede olayların delillerle ilişkilendirilerek açıklandığı bölümde, yüklenen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyecek.

 

İddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılarak da bildirilecek.

 

Kovuşturma evresine geçildiğinde çağrı kağıdına iddianame de eklenecek.

 

Seri muhakeme usulünde yaptırımın belirlenmesi bakımından koşulları bulunması halinde zincirleme suça ilişkin hükümler uygulanabilecek.

 

Mahkemece tespit edilen eksiklikler, Cumhuriyet savcısı tarafından tamamlandıktan sonra talep yazısı yeniden düzenlenerek mahkemeye gönderilebilecek.

 

Duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama usulü uygulanamayacak.

 

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hakimine ait olacak. İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olduğu hallerde, itirazların gecikmeksizin incelenmesi için karara itiraz edilen sulh ceza hakimliği tarafından gerekli tedbirler alınacak. Sulh ceza hakimliği işleri, asliye ceza hakimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza mahkemesi başkanına ait olacak.

 

Hakim adayları ile avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesinde staj yapma imkanı getirilecek.

 

İhdas edilen madde

 

Komisyonda, COVID-19 salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla, kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süreye yönelik, teklife yeni madde eklendi.

 

Buna göre, 31 Temmuz’da sona erecek süre, salgının devam etmesi halinde, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez daha uygulanabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda COVID-19 izin süresinin en fazla 30 Kasım 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

Devamını Oku
4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

BM: Nükleer silahın kullanılma riski ‘Soğuk Savaş'tan’ bu yana en yüksek seviyede

BM Genel Sekreter Yardımcısı Izumi Nakamitsu, ulusal stratejilerde nükleer silahların öneminin arttığını belirtti.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nda video konferans yoluyla konuşma yapan Nakamitsu, “Bir nükleer silahın kasıtlı hareket, olay veya yanlış hesaplama sonucu kullanılma riski ‘soğuk savaş’tan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor” ifadesini kullandı.

Bu olasılıkların Birleşmiş Milletler’i (BM) tedirgin ettiğini kaydeden yetkili, mevcut durumun sebepleri arasında, çok kutuplu nükleer düzenin hızlandırılması, bölgesel gerilim ve silah yarışmasını gösterdi.

Nakamitsu, “Diyalog eksikliği, şeffaflıkta düşüş gözlemliyoruz. Silah kontrol rejimi bozulmaya devam ediyor. En büyük tehlike, taraflardan gelen sinyallerin yanlış algılanması ve eskalasyonun artması riskidir. Nükleer riskleri ortadan kaldırmak için en iyi çözüm bu tür silahların ortadan kaldırılması” dedi.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) geçen hafta, konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı sayısının 2020’de artarak 3 bin 720’ye ulaştığını açıklamıştı. Bu yılın başlarında da bu sayının 3 bin 825’i bulduğu kaydedilmişti.

SIPRI tarafından soğuk savaş sonrasında gözlemlenen nükleer silah azaltma eğiliminin son zamanlarda durduğunu, yine de toplam nükleer başlık sayısının henüz Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması’nın (START-3) şartlarına uymadığını kaydedilmişti.

Stratejik istikrarın anahtarı niteliğinde olan START-3 anlaşması, 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girmişti. Belge, bu yılın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında varılan anlaşmayla 5 yıl daha uzatılmıştı.

Devamını Oku
BM: Nükleer silahın kullanılma riski ‘Soğuk Savaş'tan’ bu yana en yüksek seviyede

Turkey won't send more troops to run Kabul airport: Defense chief

Turkey will not deploy additional forces in Afghanistan as part of its offer to secure Kabul's airport once the U.S. and NATO withdraw from the country, Defense Minister Hulusi...
Haberin tümünü okumak için tıklayın

Turkey won't send more troops to run Kabul airport: Defense chief

Turkey to lower COVID-19 vaccination age to 18: Koca

Turkey will further expand its mass vaccination campaign against COVID-19 to include all adult citizens, Health Minister Fahrettin Koca stated in a press conference late Wednesday....
Haberin tümünü okumak için tıklayın

Turkey to lower COVID-19 vaccination age to 18: Koca

Dirty laundry, the final frontier: NASA, Tide faced with challenge

How do you do your laundry without a washing machine, sink, soap or a river? Let's add to the mix the fact that you are in space. Well for these very reasons, the astronauts ab...
Haberin tümünü okumak için tıklayın

Dirty laundry, the final frontier: NASA, Tide faced with challenge

24 Haziran 2021 Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale dışında), İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir'in doğu ilçeleri ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli(İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 10°C27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 19°C32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir'in doğu ilçeleri ve Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C35°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 13°C26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C37°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 19°C34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toroslar Mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C37°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 22°C30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 15°C28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Yozgat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 13°C31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 22°C36°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 19°C37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı doğusu güneybatıdan 2 ila 4 zamanla 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: doğu ve güneydoğu zamanla güneybatıdan 2 ila 4, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, güneyinde 3 ila 5, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya körfezinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

Devamını Oku
24 Haziran 2021 Hava Durumu

Ticaret Bakanı Muş'tan AB Liderler Zirvesi öncesinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin değerlendirme

AB Liderler Zirvesi, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak. İki gün sürecek zirvede AB-Türkiye ilişkileri ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konuları ele alınacak.

Bakan Muş, AB Liderler Zirvesi öncesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin desteklerini talep etmek üzere AB ülkelerindeki muhatapları ile telefon, video konferans ve ziyaret yoluyla görüştü.

Muş; İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester, İtalya Dış İşleri Bakanı Luigi Di Maio, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile telefon ve video konferans görüşmeleri yaptı.

Geçen hafta ise Çekya, Macaristan ve Polonya'yı ziyaret eden Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularında AB üyesi ülkelerden destek istedi.

- "Gümrük Birliği, AB'ye ekonomik entegrasyonda büyük rol oynadı"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Muş, görüşmelerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını; Çekya, Macaristan ve Polonya'da yaptığı görüşmelerde ilgili bakanların, AB ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde Türkiye ile aynı yönde düşündüklerini ve ülkelerinin Türkiye lehinde olacaklarını belirttiklerini bildirdi.

Gümrük Birliği'nin Türkiye için önemine de işaret eden Muş, şöyle devam etti:

"Gümrük Birliği, ülkemizin AB'ye ekonomik entegrasyonunda büyük rol oynamış ve Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaret hacmi yüzde 333 artışla 2020 yılında 143 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca, aynı dönemde AB'ye ihracatımız yüzde 558’lik artışla 2020 yılında 69,9 milyar dolara ulaşmışken benzer şekilde, AB'nin ülkemize ihracatı da yüzde 360'lık artışla 73,3 milyar dolara ulaşmıştır."

Muş, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı küresel tedarik zincirlerinin ve bölgesel iş birliklerinin öneminin daha da arttığına dikkati çekerek Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi neticesinde Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunun daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirtti. Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile Türkiye ve AB'nin daha geniş bir sektör yelpazesi çerçevesinde yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştireceklerini, birbirlerinin pazarlarına girişte daha kolay koşullardan yararlanacaklarını ifade etti.

- "Ticaret ve yatırım koşulları karşılıklı olarak daha liberal hale gelecek"

Bu süreçte, Gümrük Birliği'nin mevcut işleyişinin iyileştirilmesi ve Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden daha fazla faydalanmasını sağlamak üzere, serbest ticaret anlaşmaları, kara yolu kotaları ve vize gibi sorunlara çözüm bulunması imkanının ortaya çıkacağını aktaran Muş, şunları kaydetti:

"AB'nin Türkiye'de daha fazla yatırım yapabileceği bir ortam hazırlanması ve AB ile ticari ilişkilerimizin hizmetler, kamu alımları, e-ticaret gibi yeni alanları kapsaması sağlanacaktır. Burada 'kazan-kazan' sonucu açık olarak tespit edilmektedir. Bugün AB, Japonya ve Kore ile olduğu üzere, son dönemde yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları imzalamış olup bu anlaşmaların kapsamı çok geniştir. Dolayısıyla daha fazla sektör yatırımcısı ve iş insanı liberal koşullardan yararlanmaktadır. Benzer şekilde, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği koşullarının güncellenmesi ile iki gelişme yaşanacaktır. İlki, ticaret ve yatırım koşulları karşılıklı olarak daha liberal hale gelecek ve iş insanlarının ihtiyaçları 21. yüzyılın gereklerine göre karşılanıyor olacak. İkincisi, Türkiye'nin stratejik hedefi olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha altını çizdiği 'tam üyelik' hedefine ülkemizi yaklaştıracak, ticarete ve ekonomik ilişkilerimize yönelik teknik çalışmalar ve uygulamalarda yeni adımlar şimdiden atılmış olacaktır."

Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan dönüşüm de dikkate alındığında her iki tarafa da önemli kazanımlar sağlanacağını ve daha güçlü bir AB-Türkiye ekonomik ortaklığı zemininin oluşturulacağını vurguladı.

Devamını Oku

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ TARIM VE HAYVANCILIKTA YENİ DESTEK MÜJDELERİYLE TUNCELİ’DE…

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret ederek, kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.
Bakan Pakdemirli, ziyaretin ardından Valilikte düzenlediği basın toplantısında, tarımın stratejik bir sektör olduğunu, Tunceli'deki tüm kırsal kalkınma yatırım projelerini kabul edeceklerini söyledi.
Tunceli'ye de 81 ile yaptıkları işlerin ayarında ve ötesinde bir hazırlıkla geldiklerini ve kenti önemsediklerini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Tunceli'nin en önemli taleplerinden bir tanesi, afet konutları kapsamında bakanlığımızdan talep edilen yerdi. Bunu da Sayın Valimizle yapılan toplantı sonucu afet konutları için bu yerin tahsisine karar vermiş bulunmaktayız. Bitkisel üretimi burada geliştirmek son derece önemli ve 5 yeni proje başlatıyoruz. 5 bin 600 dekar alanda fasulye ve nohut ekilişi, 10 bin dekar alanda buğday ekilişi, 6 dekar alanda yonca, korunga ve yulaf ekilişi ve kaba yem üretimi yani aslında bitkisel üretimin toplamında geliştirilmesi için ne gerekiyorsa bunların hepsini de uzun uzadıya konuştuk. 45 bin dekar alanda da mera ıslah projesi yapacağız."
"TÜM KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROJELERİNİ KABUL EDECEĞİZ"
Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik yapılacak projeleri bakanlık olarak desteklediklerini belirterek, 22 yılda yapılandan daha fazla mera ıslahını bu sene Tunceli'de yapacaklarını dile getirdi.
Bu alanda kente 2,5 milyon liralık bir kaynak ayırdıklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Kırsal kalkınma yatırımları destekleri, 13. etap yatırımları kapsamında da 15,2 milyon lira Tunceli'ye ayırdık. Tüm Tuncelililere sesleniyorum, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme kapsamında bize ne proje verirlerse bu projelerin eksiği olmadığı sürece ki biz bunlara da yardımcı oluruz. Tüm projeleri kabul edeceğiz. Bunların da bütçelerini özel ayırdık, bir kenarda duruyor. Yine 2 milyon lira kaynak ile proje hayata geçireceğiz. Ceviz, badem bahçelerinin kurulması, 10 tane bal ormanı kurulması, yine yem bezelyesi ekilişleri, 630 dekar alanda ve yaylalarımızda yaylacılık merkezlerinin oluşturulması ile bu yaylalar ve meralardaki yollar konusunda bunların svatlarının yapılması ve şartlarının iyileştirilmesi konusunda ilimize destek olacağız."
"ÇİFTÇİLERE SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE SÜT SOĞUTMA TANKI DESTEĞİ VERİLECEK"
Hayvancılık alanında da desteklerinin süreceğini vurgulayan Pakdemirli, Çemişgezek ilçesinde de Menengiçlere Antep Fıstığı Aşılama Projesi'nin devam edeceğini anlattı.
Bu konuda Tunceli ekonomisine 15 milyon lira ek gelir sağlanmasını hedeflediklerini söyleyen Pakdemirli, şunları paylaştı:
"Çiftçilerimize 100 süt sağım makinesini yine 25 süt soğutma tankını dağıtıyor olacağız. Her yerde olduğu gibi hayvancılık alanında da Tunceli'mize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Bedava suni tohumlama hizmetimiz başlıyor. Düve alım desteği için yine 45 üreticimize 1,5 milyon lira civarında bir hibe vereceğiz. Tunceli'de Akkaraman koyununu soy kütüğü kapsamına dâhil ediyoruz. Anaçlara 100, koç ve teke olanlara da 500 lira destek vereceğiz. Arı üreticilerimizin alet ve ekipman alımına hibe veriyoruz. Köy içi kılcal sulamalarına da destek olacağız. En azından önümüzdeki sene içinde bu işin bütçesini bu seneden tahsis edip sene sonuna yakın il özel idaremizin bütçesine devrederek, önemli bir mesafe almayı hedefledik."
Pakdemirli, hayvancılık hibeleriyle kente destek olmayı hedeflediklerini dile getirerek, ormancılık alanında da 580 bin fidanı bu yıl kentte toprakla buluşturacaklarını bildirdi.
"HER KÖYE, HER HANEYE AŞ GİRECEK, İŞ GİRECEK"
Yaklaşık 2 milyon fidanı da kentte üreteceklerini kaydeden Pakdemirli, 400 bin lira civarında olan ve orman köylüsüne verilen ORKÖY kredi desteğini de 2 milyon liraya çıkardıklarını anımsattı.
Pakdemirli, "Çok önem verdiğim bir konu var. Gelir getirici tür ağaçlandırmalarında, belli bir süre, 3 sene kadar orman bakımını yapıyor. 3 sene sonra 'şu kadar ağaç senin' diye köylüye tahsis ediyoruz. Bunun önemi şu, her köye, her haneye aş girecek, iş girecek demektir. Yani Tunceli'nin bir köyünde olan kardeşimizin başka bir yere gitme ihtimali olmayacak, istemeyecek zaten. Tunceli'de aşağı yukarı 300 orman köyümüz var. 1,5 milyon fidan dikerek, 3 sene bakacağız ve 3 seneden sonra da diyeceğiz ki bu ağaçlar sizin, size tahsis edilmiş durumda." diye konuştu.
SULAMA ALANINDA 9 MÜJDE…
Sulama alanındaki çalışmalara da değinen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sulama alanında tam yarım milyarlık 9 müjdemiz var. Çemişgezek Cevizlidere Barajı inşaatı ihalesini şubatta yaptık. Burada 28 milyon metreküp su birikecek ve 30 bin dekar alan sulanıyor olacak. Yine Çemişgezek Göleti ve sulamasını da inşallah 2022 sonu itibarıyla tamamlayacağız. Burada 2 bin dekarın üzerinde bir arazi sulaması var. Ovacık Havaçor regülatörü ve sulamasını yatırım programına teklif ediyoruz. Burada da 30 bir dekar üzerinde modern sistemli bir sulama söz konusu. Bu da aşağı yukarı 150 milyon liralık bir yatırım. Cevizlidere Barajı sulamasının projesini tamamlıyoruz. Tamamlar tamamlamaz bunu da yatırım programı içine alacağız. Burada da 30 bin dekar arazi, cazibeli borulu sistemle sulanıyor olacak. Akpazar sulamasında da güneş enerji sistemi kuruyoruz. 17 bin dekar arazi enerji maliyeti olmadan basınçlı borulu sistemle sulanacak. Bunun ihalesini de bu yıl yapacağız. Kaçarlar Göleti sulamasının eksiklerini tamamlayarak 6 bin 130 dekar alanda bunu da hizmete alıyoruz."

Devamını Oku
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ TARIM VE HAYVANCILIKTA YENİ DESTEK MÜJDELERİYLE TUNCELİ’DE…

Kuzey Kore: ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeyeceğiz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Son Gwon, ABD ile nükleer silahsızlanma müzakerelerini sürdürme konusunda isteksiz olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Ri Son Gwon, resmi haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, "Müzakereler bir yana, ABD ile herhangi bir temas kurma olasılığını dahi düşünmüyoruz. Bu bizi bir yere götürmüyor, yalnızca kıymetli zamanımızı alıyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong da dün yaptığı açıklamada, müzakere beklentisinin ABD'yi hayal kırıklığına uğratacağını belirtmişti.

Kim, "Bir Kore atasözü der ki; bir rüyayı görmek değil yorumlamak önemlidir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Büyükelçi Ri, Kim'in açıklamasıyla 'ABD'nin aceleci yargı, varsayım ve beklentilerini boşa çıkardığını' belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen hafta, ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin kongresinde yetkililere ABD tarafıyla "hem diyalog hem de karşılaşmaya" hazır olunması çağrısında bulunmuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Jong-un'un ifadelerini ABD ile müzakereler açısından 'ilginç sinyal' olarak değerlendirmişti.

Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim de Pyongyang yönetiminin nükleer programı ve durdurulan görüşmeler hakkında, Güney Koreli ve Japon yetkililerle görüşmesinin ardından ABD'nin müzakere tekliflerine yakında Kuzey tarafından olumlu bir cevap almayı umduğunu söylemişti.

Devamını Oku
Kuzey Kore: ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeyeceğiz

İngiltere'de 6 Şubat'tan beri en yüksek vaka sayısı

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 135 COVID-19 vakası görülmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 1 günde COVID-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti. COVID-19-19'dan ölenlerin toplam sayısı ise 128 bin 27'ye yükseldi.

Bugün tespit edilen 16 bin 135 vaka sayısı, İngiltere'de 18 bin 262 vakanın açıklandığı 6 Şubat'tan bu yana görülen yüksek vaka sayı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de ilk doz aşı yaptıranların toplam sayısı 43 milyon 448 bin 680'e, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 31 milyon 740 bin 207'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 80,1'i ilk, yüzde 58,2'si de ikinci doz aşıyı olmuş durumda.

"Delta varyantı baskın hale geldi"

Ülkede 17 Haziran'da 11 bin 7 COVID-19 vakası görülmesiyle şubat ayından beri ilk kez 11 bin sınırı aşılmıştı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

Devamını Oku
İngiltere'de 6 Şubat'tan beri en yüksek vaka sayısı