SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:

İYİ Parti, Irak Ve Suriye Tezkeresinin Uzatılmasına Evet Oyu Verecek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TSK'nın Irak ve Suriye’deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye 'evet' yönünde oy vereceklerini açıkladı.

Yayınlanma:
ABONE OL

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin soruya yanıt verdi.

İYİ Partili Erhan Usta partisinin terörle mücadele için evet oyu vereceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tezkere çağrısına, ”Önümüzde bir tezkere var, ‘Terörle mücadele edeceğiz’ diyorlar. Hiçbir zaman terörle mücadelenin karşısında olmadık. Elbetteki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye ‘evet’ deriz; ama anlamadığım bir şey var. ‘Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ diyor. Birinci sorum Bahçeli’ye partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi, MHP olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun, yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine ‘evet’ diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. Asla ve asla yabancı askerlerin Türkiye’ye gelmesini istemiyorum. Bahçeli’ye ikinci sorum; kim bu yabancı askerler? Kimi davet edeceksiniz? Bu ülkede terörle mücadeleyi TSK verdi, polislerimiz verdi. Binlerce şehidimiz var, bir tane yabancı asker gelmedi. Şimdi beyefendiler ‘Yabancı askerleri davet edeceğiz’ diyor. Kim bunlar? ‘Milliyetçiyim’ diyorsan sen de ‘hayır’ diyeceksin.” diyerek tepki göstermişti.

İLGİLİ HABER AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TSK'nın Irak ve Suriye’deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye 'evet' yönünde oy vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı tezkere metni şöyle:

“Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenliğimiz açısından taşıdığı risk ve tehditler, artarak devam etmektedir. Türkiye, komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Diğer taraftan, Irak’ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye’de, sınırımıza mücavir alanlarda, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir. PKK/PYD-YPG Suriye’de bölücü faaliyetlerine devam etmektedir. Harekât alanlarımızda tesis edilen sükûnet ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarlarımız doğrultusunda önlemler alınmaktadır. İdlip’te Astana süreci çerçevesinde istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik faaliyetlerimizi hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir.

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2170 (2014)2178 (2014)2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170 (2014) sayılı Kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Karar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye’nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.

“AYNI AMAÇLARA MATUF OLMAK ÜZERE YABANCI SİLAHLI KUVVETLERİN TÜRKİYE’DE BULUNMASI, BU KUVVETLERİN CUMHURBAŞKANININ BELİRLEYECEĞİ ESASLARA GÖRE KULLANILMASI”

Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2/10/2014 tarihli ve 1071 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile verilen ve son olarak 26/10/2021 tarihli ve 1310 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile 30/10/2023 tarihine kadar uzatılan iznin süresinin 30/10/2023 tarihinden itibaren iki yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım.”

author avatar
HaberX Editör Haber Editörü
Haberx.com için başta gündem ve siyaset olmak üzere, ekonomi, spor ve son dakika haber akışının sağlanmasını üstlenmektedir. Haberx.com için başta gündem ve siyaset olmak üzere, ekonomi, spor ve son dakika haber akışının sağlanmasını üstlenmektedir.

İlgili Haberler