SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:

Harç, Trafik Cezası, Vergi… Ocak Ayındaki Zam Öne Mi Çekildi? İşte Doğru Yanıtı

Son dakika ekonomi haberleri... MTV, Emlak Vergisi, pasaport harcı, araç muayene ücreti için ocak ayından gelecek zammın öne çekildi ileri sürüldü. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

Yayınlanma:
ABONE OL

Başta MTV yani Motorlu Taşıtlar Vergisi olmak üzere ek MTV, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, pasaport harcı, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi gibi kalemlere önümüzdeki ocak ayında zam gelecek. Söz konusu vergi kalemlerine uygulanacak ocak zammının öne çektiği iddia edilmişti.

Vergi, MTV, trafik cezası ve pasaport harcı zamları öne mi çekildi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yeniden değerleme oranına yüzde 34,80 oranında zam yapıldığı iddiasına ilişkin bir açıklama bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, vergi, harç, ceza tutarlarının yeniden değerleme oranında bugünden artırıldığı şeklinde yanlış ve yanıltıcı haber yapılmasının doğru olmadığı belirtildi.

GİB, YDOya zam öne çekildi iddiasını yalandı

GİB, yüzde 34,8 tespit edilen yeniden değerleme oranının, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde bahse konu indirim ve istisna uygulamasında geçerli olacağını söyledi.

İLGİLİ HABER Akbank’tan Nisan Ayı Kampanyaları
Son dakika ekonomi haberleri... MTV, Emlak Vergisi, pasaport harcı, araç muayene ücreti için ocak ayından gelecek zammın öne çekildi ileri sürüldü. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazılı açıklaması şöyle:

9 Ekim 2023 tarihinde Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanan “2023 yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin Sirkülerle” ilgili olarak, bazı medya kuruluşlarınca Başkanlığımıza atfen, vergi, harç ve trafik cezalarının yeniden değerleme oranında artırıldığı yönünde gerçek ile ilgisi olmayan haberler yapıldığı görüldüğünden mükelleflerimizin doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim ve istisna uygulamaları için geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Örneğin, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında, ilgili geçici vergilendirme ve yıllık hesap döneminde faydalanılamayan ve izleyen geçici ve yıllık dönemlere devreden yatırıma katkı tutarı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre geçici vergi dönemlerinde ve yıllık hesap döneminde yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır.

Başta MTV yani Motorlu Taşıtlar Vergisi olmak üzere ek MTV, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, pasaport harcı, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi gibi kalemlere önümüzdeki ocak ayında zam gelecek. Söz konusu vergi kalemlerine uygulanacak ocak zammının öne çektiği iddia edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yeniden değerleme oranına yüzde 34,80 oranında zam yapıldığı iddiasına ilişkin bir açıklama bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, vergi, harç, ceza tutarlarının yeniden değerleme oranında bugünden artırıldığı şeklinde yanlış ve yanıltıcı haber yapılmasının doğru olmadığı belirtildi.

GİB, yüzde 34,8 tespit edilen yeniden değerleme oranının, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde bahse konu indirim ve istisna uygulamasında geçerli olacağını söyledi.

Aynı şekilde Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesine göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi hükümleri kapsamında hak ettikleri yatırım indirimi istisnası tutarları da geçici vergi dönemlerinde ve yıllık hesap dönemi için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Bu gibi uygulamalarda mükelleflerin bilgilendirilmesi ve herhangi bir yanlış uygulama yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla tıpkı yıllık hesap dönemleri için olduğu gibi geçici vergi dönemlerinde de yeniden değerleme oranı kamuoyuna ilan edilmektedir.

Nitekim, 9/10/2023 tarihli ve 64 sıra numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde bahse konu indirim ve istisna uygulamasında uygulanacak yeniden değerleme oranının % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edildiği hususunda kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Yılsonlarında gündeme gelen bir konudan hareketle haber yapılarak yeniden değerleme oranında bugünden vergi, harç, ceza tutarlarının artırıldığı hatta bunun ek MTV’yi de kapsadığı şeklinde yanlış ve yanıltıcı haber yapılması ve bu haberlerin kaynağı olarak da Başkanlığımızın gösterilmesi kesinlikle doğru değildir.

Dolayısıyla, geçici vergi döneminde yukarıda örneklendirdiğimiz mevzuat uygulamaları kapsamında kullanılmak üzere açıklanmış bulunan yeniden değerleme oranı ile vergi, harç, ceza gibi kamu alacaklarının artırılması söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

author avatar
HaberX Editör Haber Editörü
Haberx.com için başta gündem ve siyaset olmak üzere, ekonomi, spor ve son dakika haber akışının sağlanmasını üstlenmektedir. Haberx.com için başta gündem ve siyaset olmak üzere, ekonomi, spor ve son dakika haber akışının sağlanmasını üstlenmektedir.

İlgili Haberler