Coronavirus (Covid-19)

  • 21,484,223Coronavirus Vaka Sayısı
  • 766,001Ölü Sayısı
  • 6,476,008Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 20:10

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar

Vuslat 8. Bölüm tek parça full HD izle

En heyecanlı gelişmelerin yaşanacağı dizinin bu bölümde Emine’nin kaçırılma haberi Feride’yi istemeye gelenleri telaşa sokar. Aziz, Emine’nin peşine düşen Altan’ın vurulduğunu öğrenir. Aziz ile Yalçın bir olup Emine ve Altan’ı bulmaya koyuluyorlar. Kerem, ağabeyi Aziz ile babası Tahsin’e yeni bir oyun kurmaktadır. Oyuna Yalçın’da katılmak zorunda kalır. Bu oyun herkesin hayatını değiştirir. Fırat ve Sultan hastaneye kaldırılan Madam Aneta’nın yanından hiç ayrılmaz. Aziz’i elde etmek için yeni planlar kurmaya başlayan Nehir, Kerem’e iş birliği teklif eder. Mezcup, Emine ve Altan’ın bulunmalarına yardımcı olur. Altan bulunduğunda durumu çok ağır olduğundan hastaneye kaldırılır. Altan iyileşebilecek midir? #vuslat, #TRT1

Devamını Oku
Vuslat 8. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 7. Bölüm tek parça full HD izle

Bu bölümde yeni deliller bulan Yalçın, Aziz’i tekrar tutuklamaya gelir. Madam Aneta’nın hastalanıp hastaneye kaldırılmasından dolayı kendini suçlayan Fırat, kendini bir türlü affedemez… Holding’in yönetim kurulu toplanır. Aziz Korkmazer’in konuşacakları merak konusudur. İş aramaya başlayan Ceylan, tehlikeyle karşılaşınca Nehir’i arar.Faik, Süleymanların Feride’yi istemeye geleceklerini Feride’ye anlatır ve Feride kabul eder.Yönetim kurulunu ve ortakları acil bir toplantı ile bir araya getiren Aziz, imzalarıyla birlikte Tahsin’i devreden çıkarıp Kerem’i saf dışı bırakır. Bu haber hastaneden yeni çıkan Perihan’ı çok mutlu eder. Kerem ile Aziz arasındaki ipler iyice gerilir. #TRT1, #vuslat

Devamını Oku
Vuslat 7. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 6. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 6. Bölüm tek parça full HD izle #TRT1 #vuslat

Vuslat 6. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 5. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 5. Bölüm tek parça full HD izle #TRT1 #vuslat

Vuslat 5. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 4. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 4. Bölüm tek parça full HD izle #TRT1, #vuslat

Vuslat 4. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 3. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 3. Bölüm tek parça full HD izle #TRT1 #vuslat

Vuslat 3. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 2. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 2. Bölüm tek parça full HD izle #TRT #vuslat

Vuslat 2. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 2. Bölüm Tanıtım

Vuslat 2. Bölüm Tanıtım #TRT1, #vuslat

Vuslat 2. Bölüm Tanıtım

Vuslat 1. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat 1. Bölüm tek parça full HD izle #TRT1 #Vuslat

Vuslat 1. Bölüm tek parça full HD izle

Vuslat Platformu, 'Yeni Türkiye’nin gelecek perspektifi nasıl olmalı?' sorusuna konferanslarla yanıt aradı

Uluslararası Vuslat Derneği – #Vuslat Platformu tarafından 12-13-14 Ekim'de Bolu-Abant'ta düzenlenen 'Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası Konferansları' Sonuç Bildirisi yayınlandı. 

İşte o bidiri:
Tüm dünyada yaşanan hadiseleri 'İslam Medeniyeti' perspektifiyle değerlendirme gayretinde olan "Uluslararası Vuslat Platformu", uluslararası bir sivil toplum hareketi olarak başta ülkemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden kıymetli fikir insanlarının katılımlarıyla vücut bulmuştur.
Uluslararası Vuslat Platformu, buluşma, toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenleyerek karşı karşıya kaldığımız sorunların tespiti ve çözümünde yeni bir bakış açısı sunmayı ve söylem geliştirmeyi kendine gaye edinmiştir.
Bugüne kadar farklı bakan, milletvekili, belediye başkanı, siyasetçi, farklı üniversitelerden yüzü aşkın akademisyen, STK temsilcisi, iş adamı, sanatçı, gazeteci toplantılara katılmıştır. Örneğin; Numan Kurtulmuş, Fatma Betül Sayan Kaya, Burhan Kuzu, Osman Pepe, Beşir Atalay, Berat Albayrak, Bekir Bozdağ, Mehmet Uçum, İbrahim Kalın, Bilal Erdoğan, Mehmet Görmez, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsmail Kahraman, Selçuk Bayraktar gibi önemli kişiler etkinliklere katılmışlardır.
"Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası" başlığı ile konferanslar 12-13-14 Ekim 2018'de gerçekleştirilmiştir. Konferanslarda uluslararası ilişkiler ve yeni ekonomi-politik tartışmaları ile Yeni Türkiye’nin gelecek perspektifi ve devlet politikalarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Konferanslarda Yapılan Tespitler
"Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası" konferansları ilk olarak 20. yüzyılda şekillenen dünya düzenin geçen yüzyıl boyunca ortaya çıkardığı acı, eşitsizlik, adaletsizlik ve gayri insani sorunların irdelenmesi ile başlamıştır.
21. yüzyılda dünyada değişen “Güç Dengeleri” ele alınarak yeni dinamikler, yeni siyasalar, yeni güç odakları ile kaynakları ve politik ayrışmalar tartışılmıştır.
Bugün için güvenlik endişesinin arttığı, sınır rejimlerinin genel politikalara yansıdığı ve dış dünyaya karşı mesafeli politik bir yaklaşımın tüm dünyayı sardığı konferanslarda ifade edilmiştir. Bu değişim, bilimsel, teknolojik ve dijital gelişmelerle birlikte geleneksel, modern iş ve çalışma yaşamını farklılaştırarak yeni bir sosyoloji ve ekonomi-politik alan üretmiştir.
Bir yandan geçmiş yüzyılda yapılan siyasi anlaşmaların geçerliliğini yitirecek olması öte taraftan egemenlik alanını güçlendiren endüstriyel üretim, enerji kaynaklarına ve stratejik coğrafyaya sahip olmanın değerini yitireceği belirtilmiştir.
Geleceğin etki alanlarını şekillendirecek endüstri 4.0 ve 5.0 gibi yeni kuşak üretim alanlarının, ulusal eğitim ve çalışma yapısıyla birlikte kültürel ve insani değerleri de değiştireceği üzerinde durulmuştur.
Tarihsel bir öneme sahip ve geleneksel değişim değerleri olan altın ve paranın değerini yitireceği, dijital üretim ve tüketim organizasyonunun yaygınlaşacağı, e-ticaretin hâkim olacağı ve yeni dijital paralarla ticari faaliyetlerin yürütüleceği öngörülmüştür.
Savunma ve silah endüstrisinin bu yeni değişimde farklı bir boyut kazanarak çok daha önemli hale geleceği, savunma amaçlı silah üretiminin, devletlerin güçlerini korumak ve yeni siyasal düzende pozisyon kazanmak için hayatiyet kazanacağı belirtilmiştir.
Güç unsurlarının değiştiği dünya düzeninde yeni haritaların nasıl bir toplumsal ve siyasal yapıyı üreteceği de tartışılarak özellikle dünyayı anlama ve anlamlandırma bakımından kuşaklararası yabancılaşmayı en üst düzeye taşıyacak yeni toplumsal değişimin, bireysel ve toplumsal rekabeti ne düzeyde acımasız hale getireceği üzerinde durulmuştur.
Medeniyetimizin esaslarının bu önemli kırılma ve değişim evresinde tarihsel bir rol üstlenebileceği, tüm insanlık için adalet ve merhameti merkeze alan yaklaşımın oluşmasına öncülük edecek bir düşüncenin gelişmesinde Türkiye’nin kritik bir rolünün ve sorumluluğunun bulunduğu vurgulanmıştır.

Konferanslardan Çıkan Öneriler
Yüzyıldır devam eden sömürü düzeni, savaşların, ölümlerin, yoksullukların ve sefaletin ana kaynağıdır. Batı ve Amerika egemenliğinde devam eden siyasal ve ekonomik düzenin yıkılarak tüm ulusların eşit katılımıyla yeni bir dünya düzeninin inşa edilmesi kaçınılmazdır.
Yeni düzenin inşasında teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile ekonomik olanaklar kadar insanlığın ortak değerlerinin de yer alması, temel insan haklarını koruyan, geliştiren ve herkes için geçerli hukuk standartlarının hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Daha adil bir dünya için herkes tarafından kabul gören daha demokratik, özgür ve barışçıl politikaların dünyada karşılık görmesi gereklidir.
Geleceğin kurulmasında elbette ki devletlerin tarihsel gücü ve etkilerinin yanı sıra yeni ekonomik gelişmelerin de etkili olacağı bilinmelidir. Bu doğrultuda yeni dünya düzenini belirleyecek siyaset, ekonomi ve güvenlik gibi temel konularda daha istikrarlı bir dünyanın inşasında Türkiye’nin hayati rolü ve sorumluluklarının bulunduğu anlaşılmalıdır.
Türkiye’nin yeni dünya düzeninde ve geleceğin haritasının belirlenmesinde önemli bir aktör olması için devletimizin ve cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına sahip çıkılması gerekmektedir.
Bu çerçevede ülkemizin; eğitim, sağlık, ulaşım, çevre ve enerji gibi konularda dünya standartlarını yakalayan daha gelişmiş bir ülke olması, temel yatırım politikalarını hayata geçirmiş, ihracat ve ithalat dengesini kurmuş, daha kalkınmış bir ülke olması, kişi başına düşen milli gelir düzeyi açısından daha zengin bir ülke olması yolunda çaba göstermek, her bir ferdimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve kamu kurumlarımız için asli bir görevdir.
İslam medeniyetinin durağanlıktan aktif hale dönüşmesi için Türkiye’nin savaş ve istikrarsızlıkla boğuşan Ortadoğu’da barış vadeden politikalarını geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye’nin Türk dünyasında ve akraba topluluklarında güven tesis etmesi ve Müslüman devletler arasında sözü geçen bir ülke olması, geleceğin haritasını belirleyen pozisyonunu güçlendirecektir.
İfade edilenlerin yanı sıra ülkemizin yeni dünya düzeninde yer alabilmesi ve itibarlı siyasal bir unsur olması için mevcut kapasitesini koruyarak tarihsel ve dini değerlerini merkeze alması, vatandaşlarının yaşam standartlarını geliştirmesi, yaratıcı bir üretime öncülük etmesi ve toplumsal barışı sağlaması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Devamını Oku
Vuslat Platformu, 'Yeni Türkiye’nin gelecek perspektifi nasıl olmalı?' sorusuna konferanslarla yanıt aradı