Popüler Kullanıcılar

Nöropazarlama Programı, Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Yetiştiriyor

 

 Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı Hakkında

Nöropazarlama Programı, Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Yetiştiriyor

img-1785.JPG

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı Nedir?

İlk olarak 1990 yılında Harvard Üniversitesinden Prof. Gerry Zaltman’ın Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI) cihazını pazarlama araştırmalarında kullandığını duyurmasıyla gündeme gelen Nöropazarlama, dünyada büyük şirketler tarafından pazar araştırmaları kapsamında kullanılmaktadır.

Nörobilim ve Pazarlama bilimlerinin etkileşiminden doğan Nöropazarlama’nın bir disiplin olarak pazarlama iletişimi sektörünce tercih edilmesinin önde gelen nedeni; geleneksel araştırma yöntemlerinin yanıltıcı olabilen sonuçlarını ortadan kaldırarak, tüketici davranışlarını şekillendiren nedenleri somut veriler ile sunabiliyor olmasıdır.

Nöropazarlama, Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI), Elektrobeyin Grafiği (EEG) ve Eyetracking gibi son teknoloji beyin görüntüleme araçları ile uzmanlık gerektiren istatistiksel analizler sonucunda elde edilen verilerin, pazarlama ve nörobilim uzmanlarıyla birlikte yorumlandığı bir araştırma alanı olarak literatürde yerini almıştır.

Nöropazarlama, yalnızca tüketicinin ihtiyaçlarının ve seçimlerinin belirlenmesinde yardımcı bir alan olarak değil aynı zamanda insan sosyal davranışının biyolojik temellerini gerçek yaşamda test edebilmemize izin veren çok kıymetli bir araştırma platformudur.

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye’de Bir İlke İmza Attı

Türkiye’nin davranış bilimleri ve sağlık  odaklı ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi tarafından 2007 yılında kurulan NPİSTANBUL Beyin  Hastanesi, Türkiye’nin ilk ve tek Nöropsikiyatri hastanesidir.

Üsküdar Üniversitesi sahip olduğu üst düzey teknik donanımları, psikoloji, nörobilim ve biyomedikal uzmanları ve İletişim Fakültesindeki İletişim ve Pazarlama bölümünün uzman akademisyenleri ile Türkiye’de bir “ilk”e daha imza atarak Nöropazarlama Yüksek Lisans Programını 2014 Şubat ayı itibarıyla eğitime açmış bulunmaktadır.

Nöropazarlama Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Programda Temel Nörobilim, Nöropazarlamada Araştırma Yöntemleri,  Nöropazarlamaya Giriş, Nöropazarlama Laboratuvarı gibi temel dersler ile Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler,

Nöropazarlamanın Davranışsal Temelleri, Pazarlama, Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama, İletişim, Algı ve İmaj Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka, Dijital Pazarlama ile Yaratıcı Pazarlama İletişimi Stratejileri gibi konuları kapsayan seçmeli dersler verilmektedir.

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Nöropazarlama programına, dört yıllık lisans eğitimi almış herkes başvuruda bulunabilmektedir. Program için ayrıca bir bilimsel hazırlık eğitimine gerek duyulmamaktadır. Programa başvuru için herhangi bir alan kısıtlılığı söz konusu değildir. Tezli program için ALES koşulu bulunmaktadır.

noropazarlama.JPG

Nöropazarlama Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Nöropazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, profesyonel pazarda yoğun bir taleple aranan Nöropazarlama uzmanlarını yetiştirerek, pazarlama iletişimi sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlama amacını taşımaktadır. Program, pazarlama ve işletme yönetiminden farklı bir yaklaşımla, bu alandaki profesyonel ihtiyaca karşılık verecek, Nöropazarlama iletişimiyle ilgili tüm karar süreçlerinin paydaşı olan, bu alandaki tüm stratejik karar süreçlerinde söz sahibi olan profesyonelleri yetiştirecektir. Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Programı Türkiye’de bir ilk ve tek olup, iş olanakları açısından oldukça avantajlıdırlar.

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programının Süresi Nedir?

Program tezliler için dört, tezsizler için üç dönemdir. Tezli program öğrencilerinin asgari sekiz, tezsiz program öğrencilerinin ise asgari on ders alma zorunlulukları vardır. Programa ön kayıt yaptıran adaylar, üç kişilik jüri tarafından mülakat sınavına alınarak kesin kayıt hakkı kazananlar programa devam edebilmektedirler.

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı

Tanıtım Filmi uskudar.edu.tr Program Bilgileri (BBS) Online Başvuru Online Başvuru – Uluslararası Öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Student Teacher Information Exchange (STIX) Öğrenci Mail Servisi Üniversite Tanıtım Kataloğu [pdf] Enstitü Tanıtım Broşürleri Akademik Takvim Formlar Burslar Programlar Öğrenci Klavuzu Enstitü Kadrosu İşbirlikleri Faaliyet Raporu SSSSosyal Bilimler Enstitüsü Akademisyen VideolarıPsikoloji, Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitim FırsatlarıTürkiye'de lisanüstü eğitim ve bilim, AR-GE çalışmalarıLisanüstü Eğitim İmkanları ve Bilimsel Çalışmalarıyla Türkiye'nin KarnesiTüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!Gönder

© 2019 Üsküdar Üniversitesi / Her Hakkı Saklıdır.info@uskudar.edu.tr

Geri bildirimSayfadaki bir alanı seç.

Devamını Oku
Nöropazarlama Programı, Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Yetiştiriyor

Diyanet cuma hutbesini yayımladı! 1 Mart 2019 Cuma hutbesi -video-

Bir cuma daha geldi. Müslümanlar kutsal olarak kabul ettikleri Cuma günü için araştırma yapmaya başladı. Bu cuma günü de her cuma olduğu gibi milyonlarca Müslüman erkek camilere akın ederek cuma namazını kılacak. Peki ama 1 Mart 2019 Cuma günü Cuma hutbesi belli oldu mu? Diyanet Cuma hutbesini yayımladı mı? 1 Mart 2019 Cuma hutbesi yayımlandı mı? İşte 1 Mart 2019 Cuma hutbesi...

Cuma Hutbesi: “Bereket Mevsimi: Üç Aylar”

Muhterem Müslümanlar!

Rahmet ve mağfiret iklimi olan üç ayların eşiğindeyiz. Bizleri bu mübarek günlere ulaştıran Cenâb-ı Allah’a hamd ü senâlar olsun. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize salât ve selam olsun.

Recep, Şaban ve Ramazan’ı içinde barındıran üç aylar, Regâib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan bayramıyla taçlanır. Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Allah Resûlü (s.a.s), üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.”[1]

Kıymetli Müminler!

Üç aylar, ilâhî rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükûnun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız.

Değerli Müslümanlar!

Önümüzdeki hafta Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece feyz ve bereketle dolu Regâib gecesidir. Regâib, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regâib gecesi, üç ayların müjdecisi, Kur’an ayı Ramazan’ın habercisidir. Bu gece,  akıp giden hayatımızda asıl kazancın, Cenâb-ı Hakk’a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır.

Muhterem Müminler!

Yüce Rabbimiz, hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın! Evet,  Allah’a itaatsizlikten sakının; şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizin tamamından haberdardır.”[2] Bu ilâhî hitaba uygun olarak her mümin, rahmet ve mağfiretle dolu üç aylarda daha fazla iyilik yapmaya vesile aramalıdır. İyiliğin yolları pek çoktur.  Bazen yolunu şaşıran birine yol göstermektir iyilik.  Bazen insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onlara infakta bulunmaktır. İnfak ise sadece parayla yapılan bir iyilik değildir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “Her iyilik sadakadır”[3]buyurarak nice infak çeşidine işaret etmiştir. Şifa bekleyen bir hastanın derdine derman, hastalığına çare olmak da bir infaktır. Dünyevî hiçbir karşılık beklemeden, hastalarımıza umut ışığı olmak, organ, ilik ve kök hücre bağışında bulunmak ne asil bir davranıştır! Şüphesiz dinî ve insanî sorumluluğumuzun gereği olan böylesi davranışlar bereket ve mağfiret iklimi olan üç aylarda Rabbimizin rızasını bize kazandıracak en önemli amellerdendir. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de “Kim bir canı kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur”[4] buyurur.

Muhterem Müslümanlar!

Üç aylar, müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Ancak kulluğumuz yalnızca bu gün ve gecelerle sınırlı kalmasın. Hayatımız boyunca rağbetimiz daima Yüce Mevlâ’ya olsun.

Bu vesile ile necip milletimizin ve bütün İslam âleminin Regâib Kandili’ni tebrik ediyorum. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

 

[1] Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 259.

[2] Haşr, 59/18.

[3] Buhârî, Edeb, 33.

[4 Mâide, 5/32.

Devamını Oku
Diyanet cuma hutbesini yayımladı! 1 Mart 2019 Cuma hutbesi -video-